Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF 220 TÜRKİYE COĞRAFYASI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye’nin doğal, beşeri ve ekonomik coğrafi yapısının, insan-coğrafya ilişkisi içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi. Ayrıca doğal özelliklerin jeopolitik açıdan tespitlerinin ortaya konulması
Dersin İçeriği : Türkiye'nin jeolojik-jeomorfolojik yapısı, iklim bitki, toprak özellikleri, akarsu ve göllerinin genel özellikleri, Türkiye yerleşme coğrafyasının tarihi ve günümüzdeki yapısı, nüfus özellikleri, ekonomik yapısı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Doğanay,H., Şahin, C., 2004, Türkiye Coğrafyası<br />2-Özgür,M., 2001, Türkiye Coğrafyası<br />3-İbrahim Atalay, 1992. Türkiye Coğrafyası<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, analiz etme, ileriye dönük tahminlerde bulunma ve değerlendirme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim, sözlü sunum harita ve görseller kullanılacak

  • 1 Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik oluşumunu tanımla
  • 2 Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi kavrar
  • 3 Türkiye’nin doğal çevre sorunlarını farkına varır ve listeler
  • 4 Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını listeler ve sorunlarını analiz eder
  • 5 Türkiye'de nüfusun gelişimi, yapısı ve sorunlarını analiz eder

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türkiye’nin coğrafi konum özellikleri
2.Hafta *Türkiye’nin jeolojik yapısı ve jeomorfolojik özellikleri
3.Hafta *İklim- Bitki örtüsü ilişkileri ve bölgesel farklılıklar
4.Hafta *İklim - Hidrografya ilişkileri ve sorunlar
5.Hafta *Farklı jeomorfoloji şekilleri ve özellikleri
6.Hafta *Toprak özellikleri ve sorunlar
7.Hafta *Türkiye Cumhuriyetinde nüfus gelişimi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Türkiye nüfusunun genel özellikleri ve gelecekteki sorunlar
10.Hafta *Türkiye'nin tarımsal yapısı ve sorunları
11.Hafta *Enerji kaynakları ve sorunları
12.Hafta *Türkiye'nin madenleri ve ekonomiye katkıları
13.Hafta *Türkiye sanayisi ve sorunlar
14.Hafta *Ekonomik kaynaklar ve nüfus ilişkilerinin birlikte analiz eder
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00