Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL115 İSLAM İBADET ESASLARI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İbadet kavramı, ibadetlerin hedefleri, ibadetin birey ve toplum üzerindeki etkileri ve ibadetin biçimsel olarak ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi.
Dersin İçeriği : İbadet, Namaz ve Çeşitleri,Oruç, Zekat, Hac ve Umre
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Komisyon, İlmihal I,Türkiye Diyanet Vakfı İslamî Araştırmalar Merkezi (İSAM), İstanbul 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ara sınav, Final sınavı, Anlatım, sunuş, slayt
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse Katılım Ders Sonrası Çalışma Ara sınav için hazırlık Ödev Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İbadet kavramını ve ibadetlerin amacını açıklar
  • 2 Biçimsel olarak ibadetlerin yapılışını anlatır ve gösterir
  • 3 İbadet öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri ifade eder.
  • 4 İbadetleri bozan durumları sayar.
  • 5 İbadetlerin erkân ve şartlarını açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İbadet Kavramı: Tanımı, Önemi, çeşitleri, yükümlülüğü, teklifî hükümler ve ilgili diğer kavram/terimler
2.Hafta *İbadet Amaçlı Temizlik: Maddi/hakiki, hükmî/manevi pislik, bunlardan temizlenme araç ve yolları, abdest, gusül, teyemmüm ve kadınlara özel haller
3.Hafta *Namaz: Genel Esaslar: Mahiyeti, çeşitleri ve yükümlülüğü, farzları, vacipleri, sünnetleri ve adabı, mekruhları, bozan şeyler.
4.Hafta *Namaz: Genel Esaslar: Kılınışı, kazası, ezan ve kâmet, mescid/cami, cemaatle namaz ve imamlık
5.Hafta *Namaz: Özel Hükümler: Farz, vacip ve nafile namazlar
6.Hafta *Namaz: Özel Hükümler: Hastalık, yolculuk, korku gibi bazı özel durumlarda namaz
7.Hafta *Namaz: Tilavet Secdesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Namaz: Sehiv secdeleri
10.Hafta *Namaz: Cenaze ve şehitlikle ilgili hükümler
11.Hafta *Oruç: Mahiyeti, Çeşitleri, rüknü, bozan ve bozmayan şeyler, mekruhları, kazası, itikaf, fıtır sadakası
12.Hafta *Oruç: Mahiyeti, Çeşitleri, rüknü, bozan ve bozmayan şeyler, mekruhları, kazası, itifak, fıtır sadakası
13.Hafta *Zekat: Özel hükümler: Zekatla ilgili güncel meseleler
14.Hafta *Hac ve Umre: Haccın Mahiyeti, rükünleri, şartları, farz, vacip ve sünnetleri, çeşitleri, edası, ilgili kurbanlar, yasakları/cezaları, ilgili bazı meseleler ve umre

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 3 4,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00