Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI211 ALGI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilerin insan duyusal algısı ile ilgili temel olgu ve kuramları öğrenmelerini, duyu ve algının fizyolojik ve psikolojik temelleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği ve kapsamında, Genel prensipler Kimyasal duyular, vücut duyuları, işitme fiziği ve biyolojisi, Sesin algılanması, görme fizyolojisi, uzamsal görme, şekil ve nesne algısı, derinlik algısı, görsel hareket algısı, renkli görme, algıda çoklu duyusal işlemleme ve algıda bireysel farklılıklar ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mather, G. (2019). Duyu ve Algının Temelleri (2. baskı, Çeviri Editörü, Sinan Canan, Recep Dokuyucu). Nobel Akademik Yayıncılık. Mather, G. (2011). Essentials of Sensation and Perception, 1st Edition. Routledge. ISBN: 978-0-415-61514-3 (hbk)-ISBN: 978-0-415-58181-3 (pbk) Goldstein, E. B, Brockmole J. R. (2016). Sensation and Perception, 10th Edition. Wadsworth Publishing. ISBN: (130558029X, 9781305580299)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, görsel materyal
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nurcihan Kiriş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

 • 1 Algıya ilişkin temel kavram ve terimleri tanımak hakkında bilgi sahibi olmak
 • 2 Duyum ve algının fizyolojik temellerini kavramak.
 • 3 Duyum ve algının genel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • 4 Algı çalışmalarında kullanılan yöntemleri öğrenmek
 • 5 Görme, işitme, kimyasal ve vücut duyularına ilişkin yapılar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • 6 Görme, işitme, kimyasal ve vücut duyularına ilişkin uyarıcıların algısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • 7 Görme, işitme, kimyasal ve vücut duyularına ilişkin algısal mekanizmaları öğrenmek
 • 8 Algıda çoklu duyusal işlemeyi kavramak.
 • 9 Algıda bireysel farklılıkları öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel prensipler
2.Hafta *Kimyasal duyular
3.Hafta *Vücut duyuları
4.Hafta *İşitme fiziği ve biyolojisi
5.Hafta *Sesin algılanması
6.Hafta *Görme fiziği: ışık ve göz
7.Hafta *Görme fizyolojisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Uzamsal görme
10.Hafta *Şekil ve nesne algısı
11.Hafta *Derinlik algısı
12.Hafta *Görsel hareket algısı
13.Hafta *Renkli görme
14.Hafta *Algıda çoklu duyusal işlemleme ve algıda bireysel farklılıklar

 • 1 Final : 60,000
 • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00