Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENE531 PETROL DOĞALGAZ VE JEOTERMAL MÜHENDİSLİĞİNDE RİSK ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Öğrencilere, her türlü yatırımın ekonomik değerlendirmesini uygun bir şekilde yapmaları için gereken ekonomik değerlendirme araçlarını sağlamak, 2. Petrol aramalarında kullanılan olasılık ve istatistik esaslarını sağlamak, 3. Petrol aramalarına uygulanan risk ve karar analizlerinin tanıtılması, 4. Belirsizlik koşulları altında alınacak kararlar için olası sonuçların ve olasılıkların belirlenmesi, 5. Risk ve karar analiz yöntemlerinin nasıl uygulandığını göstermek için gerçek dünyadan araştırma örnekleri sunmak.
Dersin İçeriği : Temel kavramlar ve karar analizi. Yatırım karar analizi. Rezerv tahmini. Üretim düşüş eğrileri. Belirsizlik ve risk analizi. Kârlılık ölçüleri. Nakit akışı analizi. Beklenen değer kavramı. Temel olasılık ve istatistik prensipleri. Petrol arama risk analizi yöntemleri. Simülasyon kullanarak risk ve karar analizi. Risk analizi yöntemlerini uygulamak. Yönetsel bakış açısıyla yorumlayıcı problemler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Newendorp, P.D., Schuyler, J. (2000). Decision Analysis for Petroleum Exploration, 2nd edition, Planning Press., Aurora, CO, USA. 2. Harbaugh, J.W, at al. (1995). Computing Risk for Oil Prospects: Principles and Programs, Pergamon Press. 3. Charlotte J. Wright, Rebecca A. Gallun. (2008). Fundamentals of oil & gas accounting, PennWell, Tulsa, Oklakoma, USA. 4. McCray, A. W. (1985). Petroleum Evaluations and Economic Decisions, Pennwell Publishing Co. Tulsa. 5. Stermole, F.J. (1987). Economic Evaluation and Investment Decision Methods, Investment Evaluations Co. 6. Bowman, B.D. at al. (1982). Economics and Finance. SPE Reprint Series, No:16, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu dersi başarıyla tamamlayan mezun öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar; 1. İşletme yatırım kararındaki verileri analiz etmek ve yorumlamak, 2. Petrol aramalarında kullanılan problem çözme yaklaşımını geliştirmek, 3. Her türlü iş yatırım kararında kullanılan nicel yöntemleri uygulamak, 4. Petrol aramalarında belirsizlik altında risk ve karar analizi kavramlarını uygulamak, 5. Projelerin seçilmesi ve karşılaştırılmasında kullanılan çeşitli olasılık kriterlerinin avantaj ve dezavantajlarının uygulanması.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders kapsamında projeler incelenecek ve risk analizleri yapılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araştırma görevlisi
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Decision analysis
2.Hafta *Measures of profitability
3.Hafta *Time value of money
4.Hafta *Expected value concept
5.Hafta *Basic principles of probability and statistics
6.Hafta *Basic principles of probability and statistics
7.Hafta *Petroleum exploration risk analysis methods
8.Hafta *Petroleum exploration risk analysis methods
9.Hafta *Risk and decision analysis using simulation
10.Hafta *Risk and decision analysis using simulation
11.Hafta *Risk and decision analysis using simulation
12.Hafta *Implementing risk analysis methods
13.Hafta *Implementing risk analysis methods
14.Hafta *Special problems and open issues

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Ev Ödevi : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Ev Ödevi 5 5,00 25,00
Uygulama / Pratik 1 40,00 40,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00