Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEM507 İLERİ ELEKTROMANYETİK DALGALAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Elektromagnetik Dalga Teorisine ait ileri düzeyde bilgileri öğrencilere kazandırmak
Dersin İçeriği : Elektrostatik ve manyetostatik kavramlarının temelleri, zamana göre değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, düzlemsel, silindirik ve küresel elektromanyetik dalgalar ve sınır değer problemleri, dalga kılavuzları ve rezonant kaviteler, yayılım yapan sistemler ve kırınım
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Advanced Engineering Electromagnetics, C. Balanis, 1989, Wiley Electromagnetic Wave Theory, Kong,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe elektronik akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Adnan Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Cem Göçen
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 Elektromanyetik dalgalara yönelik temel kavramların öğrenilmesi
  • 2 Dalga denklemlerinin farklı koordinat sistemlerinde çözümünün kavranması
  • 3 Mikrodalga alanında önemli olan dalga yayılımı, yansıması ve iletimi kavramlarının öğrenilmesi
  • 4 Temel elektromanyetik problem çözme tekniklerinin ve teoremlerinin ilkeleriyle birlikte kavranması
  • 5 Önemli mikrodalga komponetlerinden dalga kılavuzlarının öğrenilmesi
  • 6 Yayılım yapan sistemler hakkında bilgi sahibi olunması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, Maxwell denklemleri, temel bağıntılar, farklı ortamların sınıflandırılması
2.Hafta *Giriş, Maxwell denklemleri, temel bağıntılar, farklı ortamların sınıflandırılması
3.Hafta *Dielektrik malzemeler, manyetik malzemeler, polarizasyon, dielektrik parameterler, manyetik parametreler
4.Hafta *Dalga denkemleri ve kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerindeki çözümleri
5.Hafta *Dalga yayılımı ve polarizasyon
6.Hafta *Yansıma ve iletim
7.Hafta *Yardımcı vektör potansiyel, oluşturulmaları ve çözümleri, yayılım ve saçınım denklemleri
8.Hafta *Yayılım ve saçınım denklemleri, elektromanyetik teoremler
9.Hafta *Elektromanyetik teoremler ve prensipler
10.Hafta *Dikdörtgensel dalga kılavuzları
11.Hafta *Silindirik dalga kılavuzları
12.Hafta *Küresel iletim hatları ve kaviteler
13.Hafta *Yayılım yapan sistemler ve sonsuz uzunluklu 1 boyutlu çizgisel kaynaktan oluşan silindirik dalga yayılımı
14.Hafta *Yayılım yapan sistemler ve sonsuz uzunluklu 1 boyutlu çizgisel kaynaktan oluşan silindirik dalga yayılımı

  • 1 Proje : 30,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ev Ödevi : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 30,00 30,00
Final 1 60,00 60,00
Ödev 10 10,00 100,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00