Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED316 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ARAŞTIRMALARI 2,00 1,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, halkla ilişkiler ve reklam araştırmalarının temel ilkeleri ve araştırma yöntemleri konusunda bir anlayış geliştirilmesini ve öğrencilerin araştırma becerilerinin arttırılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, öğrenciler reklam ve halkla ilişkilerde nitel ve nicel araştırmaları planlamayı ve yürütmeyi öğrenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 2015. Pınar Eraslan Yayınoğlu, Halkla İlişkilerde Araştırma, Birsen Yayınevi, 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, örnek olay analizleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Halkla ilişkiler ve reklamda araştırmanın gerekliliğini bilir.
  • 2 Halkla ilişkiler ve reklamda araştırmanın temel ilkelerini açıklayabilir.
  • 3 Halkla ilişkiler ve reklamda nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılacağını örneklerle açıklayabilir.
  • 4 Halkla ilişkiler ve reklam araştırmalarında nicel araştırmaları planlayabilir ve uygulayabilir.
  • 5 Halkla ilişkiler ve reklam araştırmalarında nitel araştırmaları planlayabilir ve uygulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı Halkla ilişkiler ve reklam araştırmaları
2.Hafta *Halkla ilişkiler ve reklamda araştırmanın gerekliliği Halkla ilişkiler ve reklam araştırmalarını temel ilkeleri Mesleki etik
3.Hafta *Araştırma tasarımı
4.Hafta *Birincil ve ikincil araştırma Nitel ve nicel araştırma
5.Hafta *Anket
6.Hafta *Derinlemesine görüşme
7.Hafta *Odak grup görüşmeleri
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Örnek olay analizleri
10.Hafta *İçerik analizi
11.Hafta *Söylem analizi
12.Hafta *Sözlü tarih
13.Hafta *Örnek olay analizleri
14.Hafta *Grup sunumları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Ödev : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 30,00 60,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00