Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED314 KURUMSAL İLETİŞİM 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, kurumsal iletişimi farklı yönleriyle tanıtmak ve öğrencilerin kurumsal iletişim kavramları ve uygulama alanları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğini kurumsal iletişim ilgili temel kavramlar, kurumsal iletişimin ilkeleri, kurumsal iletişimin kurumların başarısındaki rolü ve önemi, kurumsal iletişimin farklı uygulama alanları ve farklı sektörlerde kurumsal iletişim uygulamaları konuları oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seda Çakar Mengü, Kurumsal İletişim Yönetimi ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları, İstanbul, 2013. Banu Karsak, Kurumsal İletişim, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.  Korhan Mavnacıoğlu, Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı, İstanbul, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power Point sunumları ve atölye çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Burcu Öksüz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • 2 Kurumsal iletişimin farklı uygulama alanlarını açıklayabilir
  • 3 Kurumsal iletişimin temel ilkelerini yorumlayabilir
  • 4 Kurumsal iletişimin, kurumların başarısı üzerindeki rolünü ve önemini tartışabilir
  • 5 Kurumsal iletişimin farklı sektörlerdeki uygulamalarını tartışabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı Kurumsal İletişim Nedir? Kurumsal İletişimin Temelleri
2.Hafta *Kurumsal İletişimin İlkeleri Kurumsal Strateji ve İletişim
3.Hafta * Kurumsal İtibar Yönetimi ve Paydaşlarla İlişkiler Örnek Olay Analizi
4.Hafta *Kurum Kültürü Örnek Olay Analizi
5.Hafta *Kurum Kimliği Örnek Olay Analizi
6.Hafta *Çalışan İletişimi/İçsel İletişim Örnek Olay Analizi
7.Hafta *Marka Yönetimi İşveren Markalaşması Örnek Olay Analizi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Pazarlama İletişimi Kurumsal Reklamlar Örnek Olay Analizi
10.Hafta *Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Örnek Olay Analizi
11.Hafta *Sorun ve Kriz İletişimi Örnek Olay Analizi
12.Hafta *Medya İlişkileri Örnek Olay Analizi
13.Hafta *Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Örnek Olay Analizi
14.Hafta *Sosyal Medya
15.Hafta *Sosyal Medya II

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 30,00 30,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 139,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00