Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED323 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 2,00 1,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Medyayı, ekonomi-politik yaklaşım bağlamında ele almak ve medyanın toplum üzerindeki etkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği : Medyanın ekonomik ve politik yapısı, örgütlenmesi, işlevi; medyanın geçirdiği dönüşüm, medyanın sahiplik ve mülkiyet yapısı, medya sahipliğinin içeriğe yansıması, medyanın toplum içinde konumlanışı, medya endüstrisine yönelik teorik yaklaşımlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kejanlıoğlu, Beybin, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.) (2001), Medya Politikaları, Ankara, İmge Kitabevi Çaplı, Bülent (1996), Televizyon ve Siyasal Sistem, Ankara, İmge Kitabevi Chomsky, Noam (2012), Medya Gerçeği, İstanbul, Everest Yayınları Erdoğan, İrfan ve Korkmaz Alemdar (2012), Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara, Erk Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Sunum, Örnek Olaylar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yasin Bulduklu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Türkçe

  • 1 İletişim çalışmaları içerisinde medyanın ekonomi politiğine özgü kuramları belirtmek
  • 2 Medya kuruluşlarının sahiplik yapısını ve işleyişlerini tarif eder
  • 3 Dünyadaki farklı iletişim sistemlerini ve politikalarını adlandırır
  • 4 Küreselleşmenin medya kuruluşları, iletişim sektörleri ve politikaları üzerindeki etkilerini tanımlar
  • 5 Medya kuruluşlarının sahiplik yapısı ile haberin alımlanması ve haber üretim süreçleri arasında ilişki kurar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ana Akım Ekonomi Politik Yaklaşım
2.Hafta *Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım
3.Hafta *Kültür Endüstrisi Kuramı
4.Hafta *Diğer Kültür Endüstrileri Kuramları
5.Hafta *Medyada Tekelleşme ve Türleri, Medya Oligopolleri
6.Hafta *Küreselleşme ve Küresel Medya Gruplar
7.Hafta *Ara Sınav (Vize)
8.Hafta *Türkiye'de Medya Gruplarının Doğuşu ve Tekelleşme
9.Hafta *Türkiye'de Medyasının Yapısal Dönüşümü
10.Hafta *Medya, Siyaset ve İletişim Politikaları
11.Hafta *Türkiye'de İletişim Politikalarının Tarihi
12.Hafta *Türkiye'de İfade Özgürlüğü ve Medyada Sansür
13.Hafta *Alternatif Medya Organizasyonları
14.Hafta *Dijital Medyanın Ekonomi Politiği
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Ödev 2 0,00 0,00
Final 1 0,00 0,00
Derse Katılım 14 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 0,00 0,00
Final Sınavı Hazırlık 1 0,00 0,00
Toplam : 0,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 5,00