Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED315 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere tüketicilerin satın alma davranışının temellerini öğreterek pazarlama çabalarındaki başarı oranı arttırmak.
Dersin İçeriği : Tüketici tercih modelleri, sosyo-ekoonmik statü grupları ve tutum teorisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Erdoğan Koç, Seçkin Yayınları, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Marka ve pazarlama üzerine yerli ve yabancı süreli yayınlar takip edilmelidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Erdem Geçit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Görsel ve işitsel sunum.

  • 1 Öğrenciler tüketici tiplerini bilir.
  • 2 Öğrenciler sosyo-ekonomik statü gruplarını ve bunların tüketim kalıplarını bilir.
  • 3 Öğrenciler reklamın tüketici davranışlarına olan etkisini bilir ve ölçer.
  • 4 Öğrenciler markanın tüketici davranışına olan etkisini bilir ve ölçer.
  • 5 Öğrenciler tüketici davranışını açıklamada tutum teorisini kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tüketici ve Müşteri Kavramları
2.Hafta *Satın Almada İhtiyaç, İstek ve Talep Kavramları ve İlişkisi
3.Hafta *Tüketiciler Satın Alma Kararlarını Nasıl Verir?
4.Hafta *Tüketici Davranışlarını Yönetmek-1
5.Hafta *Tüketici Davranışını Yönetmek-2
6.Hafta *A grubu ve B grubu tüketiciler
7.Hafta *C1 ve C2 grubu tüketiciler
8.Hafta *Vize
9.Hafta *D ve E grubu tüketiciler
10.Hafta *Pazarlama iletişimi ve tüketici davranışı
11.Hafta *Markanın tüketici davranışına olan etkisi
12.Hafta *Reklamın tüketici davranışlarına etkisi
13.Hafta *Tutum teorisi ve modelleri
14.Hafta *Tutum teorisinin tüketici davranışını açıklamada kullanılması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00