Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL406 ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı temel etik kuram ve problemlerini öğrenciye tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Ders ahlak felsefesi tarihi, modern etik kuramlar ve çağdaş yaklaşım ve problemleri içerecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cahn, M. Steven and Peter Markie. Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues, Oxford University Press, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım ve tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Didar Deniz Altınkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım.

  • 1 Öğrenci ahlak felsefesi tarihinde ortaya çıkan temel kuramlara hakim olur.
  • 2 Öğrenci temel etik kavram ve problemleri tanır.
  • 3 Öğrenci etik sorunları analiz edebilir.
  • 4 Öğrenci karşılaştığı etik problemlere felsefi bakış açısı geliştirebilir.
  • 5 Öğrenci fikirlerini yazılı ve sözlü olarak sistematik bir şekilde ifade etme becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Platon
2.Hafta *Aristoteles
3.Hafta *Aristoteles
4.Hafta *David Hume
5.Hafta *David Hume
6.Hafta *Immanuel Kant
7.Hafta *Immanuel Kant
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *G. E. Moore, William James
10.Hafta *Bernard Williams
11.Hafta *Güncel etik problemler: gelecek nesiller
12.Hafta *Güncel etik problemleri: Ötenazi
13.Hafta *Güncel Etik Problemler : İdam Cezası
14.Hafta *Hayvan hakları.
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00