Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL314 İSLAM FELSEFESİNDE TEMEL PROBLEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam felsefesinin temel problemlerini tanıtmak.
Dersin İçeriği : Tanrı’nın varlığı ve deliller, Tanrı’nın sıfatları, yaratılış, Tanrı ve insan hürriyeti, vahiy ve iman konuları üzerine İslâm filozoflarının tartışmaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : KEKLİK, Nihat, Türk İslâm Felsefesi açısından Felsefenin İlkeleri, İstanbul Üniversitesi edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1987 <br />KÜÇÜK, Hasan, İslâm ve Batı Felsefesinde Sistematik Problemler, Dersaâdet Yayınevi, İstanbul, 1974 <br />İbn Rüşd, Faslû’l-Makâl (Felsefe-Din İlişkisi), Çev. Bekir Karlığa, İşaret yay. İstanbul, 1992 <br />AYDIN, Mehmet, Din Felsefesi<br />İbn Teymiye, İman Üzerine
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam felsefesinin problemleri hakkında bilgi verir
  • 2 İslam felsefesinin problemlerinin felsefe tarihi içindeki yerini gösterir
  • 3 İslam filozoflarının felsefi problemlere bakışlarının özgünlüğünü ortya koyar.
  • 4 İslam felsfesinin problemlerine günümüz düşüncesi bağlamında yeniden değerlendirme imkanı elde eder
  • 5 İslam felsefesinin düşünce ve kültür dünyasına katkılarını ortaya koyar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilgi Problemi: Bilginin kesinliği meselesi
2.Hafta *Bilginin değeri
3.Hafta *Akıl İlkeleri ve mantık
4.Hafta *Akıl İlkeleri ve mantık
5.Hafta *Tanrı’nın varlığı(İslâm Filozoflarına göre); Tanrı’nın sıfatları; Âlemin varlığı
6.Hafta *Tanrı’nın varlığı(İslâm Filozoflarına göre); Tanrı’nın sıfatları; Âlemin varlığı
7.Hafta *Tanrı’nın varlığı(İslâm Filozoflarına göre); Tanrı’nın sıfatları; Âlemin varlığı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Felsefe-din İlişkisi; Vahiy ve mucize; Akıl, bilgi, vahiy ve iman ilişkisi
10.Hafta *Felsefe-din İlişkisi; Vahiy ve mucize; Akıl, bilgi, vahiy ve iman ilişkisi
11.Hafta *Felsefe-din İlişkisi; Vahiy ve mucize; Akıl, bilgi, vahiy ve iman ilişkisi
12.Hafta *Felsefe-din İlişkisi; Vahiy ve mucize; Akıl, bilgi, vahiy ve iman ilişkisi
13.Hafta *Siyaset Felsefesi, devlet ve İslam
14.Hafta *Siyaset Felsefesi, devlet ve İslam
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00