Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS132 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Birinci sınıf sosyoloji öğrencilerine sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını tanıtmayı amaçlar
Dersin İçeriği : Sosyolojik tahayyül, kültür, sapma, eşitsizlik, sosyal değişim ve sosyal yapı. Öğrenci ayrıca sosyal sınıf ve kurumları öğrenir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara,, 2002 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları,Kızılelma Yay. İstanbul, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunuşlar, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilere; 5- Toplumsallaşmanın araç ve amaçları, süreci konularını öğretmek, 6- Toplumsal tabakalaşma sistemleri ve toplumsal hareketlilik konularını öğretmek, 7- Toplumsal değişme ve değişimin kaynaklarını öğretmek, 8- Toplumsal kontrol mekanizmalarını öğretmek,
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 - Toplumsallaşmanın anlamı, içeriği ve türlerini öğrenir
  • 2 Toplumsal tabakalaşma sistemlerini ve hareketlilik konularını öğrenir
  • 3 Toplumsal değişimin nedenlerini ve buna bağlı yönlerini öğrenir,
  • 4 Toplumsal kontrol mekanizmalarının anlam ve işlevlerini öğrenir
  • 5 Sapma ve suç olgusunu öğrenir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsallaşma. toplumsallaşmayı etkileyen faktörler
2.Hafta *Sosyalleşme tipleri
3.Hafta *Kültür. Kültürün öğeleri
4.Hafta *Kültürel bölünme etnosentirizm ve popüler kültür.
5.Hafta *sosyal tabakalaşma. Tabakalaşma sistemleri ve sosyal hareketler
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *Sosyal değişim ve kaynakları
8.Hafta *Sosyal kontrol mekanizmaları. Kontrol mekanizmaları tipleri. Değerler ve normlar
9.Hafta *Sosyal bütünleşme
10.Hafta *Sosyal etkileşim ve günlük yaşam
11.Hafta *Sosyal sapma ve suç
12.Hafta *Cinsiyet ve cinsellik
13.Hafta *Modernite, modernleşme, modernizm ve postmodernizm
14.Hafta *Küreselleşme ve boyutları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 5,00 50,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 133,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00