Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS307 TARİHSEL SOSYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, tarihsel sosyoloji alanına katkıda bulunan kuramcılar aracılığıyla, bir takım sosyolojik sorular çerçevesinde okuma yapmayı ve öğrencilere de bu okuma yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Bu ders, tarihsel sosyoloji teorilerine ve metoduna dair katkı ve tartışmaları, öğrencilerine sunmayı amaçlamaktadır. Bu teori ve metot tartışmalarını kullanarak araştırma yapabilmek için ise, Osmanlı-Türk tarihinden seçilmiş sosyolojik sorular öne çıkarılacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tarihsel Sosyoloji, edt. Elizabeth Özdalga, Ankara 2009<br />Theda Skocpol, Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'e Görüşler ve Yöntemler, İstanbul 2008.<br />Stephen Hobden, Historical Sociology of International Relations, Cambridge 2002.<br />Ferdan Ergut-Ayşen Soysal, Tarihsel Sosyoloji / Stratejiler - Sorunsallar - Paradigmalar, İstanbul 2013.<br />Philip Abrams, Historical Sociology, UK: Open Books Publishing, 1982.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, literatür taraması, metin incelemeleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Tarihsel sosyoloji alanındaki teori ve metod tartışmalarını açıklayabilecek ve bunları eleştirel bir şekilde değerlendirebilecektir
  • 2 Tematik konuları, tarihsel sosyoloji kuramları çerçevesinde açıklayabilecek ve tartışabilecektir.
  • 3 Özellikle değişim ve güç konularına tarihsel sosyoloji perspektifiyle yaklaşabileceklerdir
  • 4 Kendi seçtikleri tematik konuları eleştirel bir şekilde, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji çerçevesinde analiz edebilecektir.
  • 5 Tematik konuları, tarihsel sosyoloji kuramları çerçevesinde açıklayabilecek ve tartışabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin ve kaynakların tanıtımı
2.Hafta *Sosyoloji Tarihle Karşılaşınca I
3.Hafta *Sosyoloji Tarihle Karşılaşınca II
4.Hafta *Tarihsel sosyolojide, özne-yapı ilişkisi
5.Hafta *Klasik Tarihsel Sosyoloji I: K. Marx
6.Hafta *Klasik Tarihsel Sosyoloji II: M. Weber
7.Hafta *Klasik Tarihsel Sosyoloji III: E. Durkheim
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Demokrasi ve Diktatörlük: Barrington Moore, Jr.
10.Hafta *Devrimler: Charles Tilly
11.Hafta *Devrimler: Theda Skocpol
12.Hafta *İmparatorluk ve Ulus-Devlet I
13.Hafta *İmparatorluk ve Ulus-Devlet II
14.Hafta *Osmanlı / Türk modernleşmesi üzerine çeşitli yaklaşımlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Tartışmalı Ders 2 6,00 12,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00