Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL232 ÇAĞDAŞ FELSEFE 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş Felsefe Tarihi I dersi, çağımız felsefesine damgasını vuran farklı felsefi yaklaşımların ortaya çıkmasını olanaklı kılan bazı temel düşünürlerin ortaya koydukları yaklaşımların temel unsurlarını betimleyerek bu yaklaşımlara özgü uslamlamaları ele almayı amaçlamaktadır. Bu uslamlamaların içeriğine tarihsel bir bağlamda yaklaşılarak gerek analitik felsefe geleneğinde, gerekse kıta felsefesi geleneğinde bu yaklaşımların birbirlerine verdikleri tepkiler temel sorun yapılacaktır.
Dersin İçeriği : Çağdaş Felsefedeki temel tartışmalar ve bunların tarihsel bağlamı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çağdaş Felsefe Oxford Handbook , Frank Jackson , OUP Oxford , 2007 .
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, çağdaş felsefe başlığı altında ortaya çıkmış olan temel bazı görüşleri öğrenir.
  • 2 Çağdaş felsefede hakim olan temel görüşleri eleştirel olarak değerlendirebilir.
  • 3 Çağdaş felsefedeki tartışmaların hangi tarihsel bağlama, hangi ilişkiler içinde oturduğuna dair bir farkındalık geliştirir.
  • 4 Çağdaş felsefede ortaya çıkan önemli felsefi tartışmaların içeriğine temel düzeyde hakim hale gelir.
  • 5 Çağdaş felsefede hakim olan görüşlerin farklı disiplinlerle olan ilişkileri hakkında bilgi edinir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel giriş
2.Hafta *Çağdaş Felsefenin tanımı
3.Hafta *Analitik felsefe
4.Hafta *Kıta felsefesi
5.Hafta *Heidegger
6.Hafta *Frankfurt Okulu
7.Hafta *Varoluşçuluk
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Çağdaş Alman Felsefesi
10.Hafta *Çağdaş Fransız Felsefesi
11.Hafta *Çağdaş Felsefede tartışmalar I
12.Hafta *Çağdaş Felsefede tartışmalar II
13.Hafta *Çağdaş felsefede tartışmalar III
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 160,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00