Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS209 SOSYOLOJİNİN KLASİK KAYNAKLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencileri, sosyoloji disiplininin temellerini atan klasik kuramcıların fikir ve eserleriyle tanıştırmaktır.
Dersin İçeriği : Sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışına kaynaklık eden Aristo, Platon, Sofistler, İbni Haldun, Toplum Sözleşmecileri, Giambattista Vico, Fransız İlerlemecileri, İskoç Aydınlanmacılarının etkisi tartışılmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sunar.l, 2012, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Sunar, İ., 2008, Düşün ve Toplum, Doruk Yayıncılık, İstanbul, ss.49-85. Sayder, D. ve Frisby, D., Bir Kavramın Hikayesi, iç. Toplum, İstanbul, ss.15-41. Hobbes, T., 2007, Leviathan, veya Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti, YKY, İstanbul, ss.92-117. Bottomore, T., Nisbet, R., 2010, “18. Yüzyılda Sosyolojik Düşünce”, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Yay. Haz. Mete Tunçay-Aydın Uğur, ss.21-59. Dorinda Outram, 2007, Aydınlanma, Dost Kitabevi, Ankara. (ss.17-81, 119-136).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım 2-Soru cevap 3-Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu Okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözlü

  • 1 Sosyal bilimlerin ve sosyolojinin gelişimini belirleyen ve etkileyen süreçleri anlamak ve yorumlamak
  • 2 Toplumsal bir soruna ilişkin bilgi, kavrayış ya da becerisini örnek bir kuram yoluyla uygulamak.
  • 3 Sosyoloji Biliminin kurumlar, aktörler, toplumsal yapılar ve kültürler ile olan organik bağıntısını analiz etmek.
  • 4 Özgül toplumsal-tarihsel koşullar ile bilimsel bilgi üretimi arasındaki bağıntıyı kurmak.
  • 5 Sosyoloji kuramında yer alan farklı yaklaşımları ve eleştirilerini açıklayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyolojiden Önce Toplumsal Düşünce
2.Hafta *Sosyolojiden Önce Toplumsal Düşünce
3.Hafta *Sosyolojiden Önce Toplumsal Düşünce
4.Hafta *Sosyolojiden Önce Toplumsal Düşünce
5.Hafta *Sosyoloji Oluşurken
6.Hafta *Sosyoloji Oluşurken
7.Hafta *Sosyoloji Oluşurken
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Sosyoloji Oluşurken
10.Hafta *Sosyoloji Oluşurken
11.Hafta *Marx ve Weber’de Doğu Toplumları
12.Hafta *Marx ve Weber’de Doğu Toplumları
13.Hafta *Marx ve Weber’de Doğu Toplumları
14.Hafta *Marx ve Weber’de Doğu Toplumları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 112,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00