Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL132 FELSEFEYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bir önceki yarıyılda verilen temel bilgileri, kavram ve terim bilgisini tamamlamaktır. Felsefenin farklı tarihler ve uygarlıklarda kazandığı anlamın yanı sıra bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, tarih felsefesi ve din felsefesi gibi çalışma alanlarına ait sorunlar ve temel terimlerin ana hatlarıyla tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Felsefenin Sorunları, Temel Terim Bilgisi, Alt Dallar Bilgisi, Felsefenin Çağdaş İçeriği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara, 2014.<br />Platon, Devlet, çev.: Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcöz, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, 2015, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Felsefenin Ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, tarih felsefesi, zihin felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi ve hukuk felsefesi gibi alt çalışma alanlarını izah eder.
  • 2 Felsefenin güncel tartışmalarını, yeni sorunlarını ve alt çalışma alanlarını izah eder.
  • 3 Felsefenin klasik ve güncel kavram bilgisini izah eder.
  • 4 Felsefenin ilk dönem, ortaçağlar ve modern dönemlerdeki terim bilgisi hakkında bilgi verir.
  • 5 Felsefenin amacı, kapsamı, içeriği, yöntemi ve kaynaklarını izah eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ahlak Felsefesinin Sorun Alanları ve Tarihsel Gelişimi
2.Hafta *Ahlak Felsefesinde Temel Kavramlar ve Ekoller
3.Hafta *Siyaset Felsefesinin Sorun Alanları ve Tarihsel Gelişimi
4.Hafta *Siyaset Felsefesinde Temel Kavramlar ve Ekoller
5.Hafta *Sanat Felsefesinin Sorun Alanları
6.Hafta *Sanat Felsefesinde Temel Kavramlar ve Ekoller
7.Hafta *Din Felsefesinin Sorun Alanları, Temel Kavramlar ve Ekoller
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Tarih Felsefesi, Alanın Kapsamı, Sorun Alanları ve Temel Kavramları
10.Hafta *Zihin Felsefesi, Kapsam Bilgisi, Temel Kavramlar
11.Hafta *Dil Felsefesi, Kapsam Bilgisi, Temel Kavramlar ve Ekoller
12.Hafta *Bilim Felsefesi, Kapsam Bilgisi, Temel Kavramlar, Ekoller
13.Hafta *Hukuk Felsefesi, Kapsam Bilgisi, Temel Kavramlar ve Ekoller
14.Hafta *Felsefede Coğrafya-Felsefe İlişkisi (Kıta Avrupası-Anglosakson Ayrımı), Güncel Tartışmalar ve Yeni Alt Çalışma Alanları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ev Ödevi 1 3,00 3,00
Toplam : 138,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00