Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISLM407 İSLAM HUKUKU III 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel olarak hukukun mahiyeti, İslam hukuku kavramı, kişiler hukuku ve aile hukuku hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Hukukun genel yapısı, hukuk normlarının genel yapısı, İslam hukuk kavramı, İslam hukuk normu, kişi ve kişiler hukukuyla ilgili hukuki düzenlemeler, aile hukukuyla ilgili düzenlemeler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ed. Talip Türcan, İslam Hukuku El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
2. Muhsin Koçak vd, İslam Hukuku, İstanbul: Ensar Neşriyat.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, farklı görüşlerin değerlendirilmesi ve tartışılması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Dirik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç Arş. Gör. Muhammet Taha Topçu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hukukun genel yapısını kavrar.
  • 2 Hukuk normlarının genel yapısını kavrar.
  • 3 İslam Hukuku ve İslam Hukukunda norm kavramlarını kavrar ve açıklar
  • 4 İslam Hukukunda hak ve ehliyet kavramlarını kavrar ve açıklar.
  • 5 İslam Hukukundaki aile hukuku ile ilgili düzenlemeleri kavrar ve açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hukuk Bilimi ve İslam Hukukunun Tarihi Gelişim ve Oluşumu
2.Hafta *Hukuk ve İslam Hukuku İle İlgili Temel Kavramların Tanımı ve Açıklanması
3.Hafta *Kişiler Hukuku: Tanımı, genel hükümleri. Kişiliğin Başlangıcı, Gerçek ve Tüzel Kişilik
4.Hafta *Ehliyet ve Çeşitleri
5.Hafta *Ehliyet Engelleri, Hukukî Temsil
6.Hafta *Evlilik hukukuna giriş, evliliğin tanım ve mahiyeti, evlilik akdi öncesi (nişanlanma), evlenme ehliyeti, denklik.
7.Hafta *Evlenme engelleri, şarta bağlı evlilik, evlilik muamele ve merasimi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Geçerlilik bakımından evliliğin çeşitleri
10.Hafta *Evliliğin hukukî neticeleri, mehir, nafaka yükümlülüğü
11.Hafta *Evliliğin Sona Ermesi: Boşama (talâk)nın tanımı, mahiyeti, hükmü, boşama yetkisi, boşama çeşitleri
12.Hafta *Boşama ve şahit, muhâlaa/kadının boşama hakkı
13.Hafta *Hâkimin evliliğe son vermesi ve evliliğin sona ermesinden doğan hukuki sonuçlar
14.Hafta *Doğum ve sonuçları, nesep kavramı, kapsamı ve nesep tespitinin sonuçları. Hidâne(çocuğun bakımı).

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 3,00 6,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00