Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MAK502 SÜREKLİLİK MEKANİĞİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı sürekli ortam mekaniğinin temel prensiplerini tanıtmaktır. Özellikle sonlu deformasyonların kinematiği, gerilme kavramı, kütlenin korunumu ve doğrusal momentum dengesi, açısal momentum ve enerji konuları kapsanmaktadır. Ders aynı zamanda doğrusal olmayan elastik katıların ve Newton'un viskoz akışkanlarının bazı mekanik bunye denklemlerini tartışır. Malzeme tanımının üstüste binmiş katı cisim hareketi altında değişmezliğinin önemi vurgulanmaktadır.
Dersin İçeriği : Giriş / Matematiksel Onhazirliklar / Sonlu Deformasyonun Kinematiği / Temel Fiziksel İlkeler / Bunye denklemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabi zorunlu degildir, asagidaki kaynaklar onerilen kaynaklardir. P. Chadwick. Continuum Mechanics. Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 1999
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Kisa sinavlar, odevler, sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Ceyhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kartezyen vektör ve tensör analizi ile üç boyutlu çalışabilme
  • 2 Sonlu deformasyona uğrayan bir cisim için temel kinematik ilişkileri kavramak
  • 3 Bir cisim içindeki yüzey çekimleri ve stresler arasındaki ilişkiyi anlama
  • 4 Temel denge yasalarının önemini kavrayabilme (Kütle, doğrusal momentum ve açısal momentum için)
  • 5 Gerilme ve çeşitli kinematik nicelikler arasındaki kuramsal ilişkilerin elde edilmesinde yapılan varsayımların anlaşılması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş / Matematiksel Hazırlıklar
2.Hafta *Matematiksel Hazırlıklar
3.Hafta *Cisimler, konfigürasyonlar ve hareketler, materyal türevi, yol çizgileri, akis cizgileri
4.Hafta *Kütle ve kütle yoğunluğu, çizgi elemanları, deformasyon gradyanı
5.Hafta *Deformasyon gradyanı ve gerilmesi, gerilme ve gerinim tensörleri
6.Hafta *Deformasyon gradyanının kutup ayrışımı, dönme tensörü
7.Hafta *Alan elemanlarının deformasyonu ve hacim, hız gradyan, deformasyon hızı, vortisite tensörleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Reynolds transport teoremi, kütlenin korunumu, lineer ve açısal momentum dengesi
10.Hafta *Gerilme vektörü ve gerilme tensörü, referans konfigürasyonda denge yasaları, enerji dengesi
11.Hafta *Gerilme vektörü ve gerilme tensörü
12.Hafta *Referans yapılandırmasında denge yasaları, enerji dengesi
13.Hafta *Kurucu kuramlar: değişmezlik gerekleri ve genel hususlar
14.Hafta *Kurucu kuramlar: yapışkan olmayan ve viskoz sıvı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 2,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00