Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.100 DÖNEM PROJESİ 0,00 1,00 0,00 1,00 15,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders dönem projesi hazırlamakta olan öğrencinin ilgili alanda literatür araştırması yapması, bilimsel etik ve çalışma disiplini edinmesi, çalışma konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Bu ders dönem projesi hazırlamakta olan öğrencinin ilgili alanda literatür araştırması yapması, bilimsel etik ve çalışma disiplini edinmesi, çalışma konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Konu ile ilgili kitap ve makaleler.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Doç. Dr. Sema Küskü
Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Dönem projesi konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  • 2 Dönem projesi ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
  • 3 Dönem projesi ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  • 4 Dönem projesinde bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  • 5 Dönem projesinde uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
  • 6 Dönem projesi kapsamındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
2.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
3.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
4.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
5.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
6.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
7.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
8.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
9.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
10.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
11.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
12.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
13.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
14.Hafta *Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 20 2,00 40,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 1 31,00 31,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 15,00