Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.190.2 SEMİNER 2 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği tez konusuna yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır.<br />• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009.<br />• Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009.<br />• Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010.<br />• Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002.<br />• Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Doç. Dr. Sema Küskü
Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Verilen araştırma konusuna yönelik detaylı literatür çalışması yapabilir
  • 2 Araştırmalarında elde ettiği verileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  • 3 Araştırmasının sonuçlarını bilimsel bir rapor haline getirebilir
  • 4 Araştırmalarında ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilir
  • 5 Bilimsel araştırma yöntemi ve etiğini bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta *Seminer konusunun sınırlarını belirleme
3.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
4.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
5.Hafta *Verilerin analizi
6.Hafta *Verilerin analizi
7.Hafta *Verilerin analizi
8.Hafta *Verilerin analizi
9.Hafta *Verilerin analizi
10.Hafta *Metin oluşturma
11.Hafta *Metin oluşturma
12.Hafta *Metin oluşturma
13.Hafta *Metin oluşturma
14.Hafta *Seminer sunumu


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Seminer 1 24,00 24,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Alan Çalışması 20 3,00 60,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 3,00