Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FE5.122 MEDYA VE EKONOMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ekonomi alanında gittikçe yaygınlaşan literatür, internet aracılığıyla da gelişmektedir. Ekonomi okur yazarlığının yetersiz oluşu, özellikle en fazla medya aracılığıyla yapılan yayınların etkinliğini arttırması nedeniyle bilgilenmek zorunludur. Ders bu kapsamda önemli bir açığı kapatacaktır.
Dersin İçeriği : Ders, öğrencilerin medya ve ekonomi konusunu birlikte algılamasına katkı sağlayacak ve medya ve ekonomi arasındaki ilişkiyi örnek uygulamalarla gösterecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Türkiye’de Medya Ekonomisi, Michael Kuyucu, Esen Kitap, 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik konu anlatımı
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Bayram Yıldırım

  • 1 İletişimin algılanması konusunda bilgilendirilecek
  • 2 Medyanın iletişimdeki yerini anlamak
  • 3 Medya ve ekonomi ilişkisinde süreçleri kavramak.
  • 4 Manipülatif ve spekülatif davranışları belirlemek
  • 5 Örnek uygulamalarla editörlük çalışmaları.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişim ve toplumsal etkileşimin tarihçesi
2.Hafta *İletişim kanalları ve kullanımı
3.Hafta *Bir iletişim aracı olarak medya
4.Hafta *Yazılı Medya
5.Hafta *Görsel Medya
6.Hafta *İnternet Medyası
7.Hafta *Medya ve Algılar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Algı yönetimi ve Medya
10.Hafta *Manipülasyon ve Medya
11.Hafta *Ekonomi literatürünün medyadaki yeri
12.Hafta *Ekonomi editörlüğü
13.Hafta *Medyada ekonomi editörlüğü
14.Hafta *Bilgi toplama ve derleme- Örnek olay
15.Hafta *TV haberciliği ve editörlüğü- Örnek olay

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00