Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB8.190.1 SEMİNER 1 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir çalışmayı planlamasını ve sonuçlandırmasını sağlamak.
Dersin İçeriği : Araştırma konusu ile ilgili çalışmalar, sunum ve genel değerlendirme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İbn Kesir, el-Bidaye ve en-nihaye Yakut al-Hamavi, Mu'cemu'l-Buldan; İbn Ebî Ya'lâ, Tabakâtü'l-Hanâbile; Kureşî, el-Cevâhiru'l-mudiyya fi tabakâti'l-Hanafiyye; Tâceddin es-Sübkî, Tabakâtü'ş-Şâfi'iyye el-Kübrâ;
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, karşılıklı diyalog, soru-cevap, münazara ve sorgulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. İbrahim Kutluay
Prof. Dr. Sevgi Tütün
Doç. Dr. Sabri Çap
Doç. Dr. Mehmet Dirik
Doç. Dr. Ahmet Aydın
Doç. Dr. Necla Yasdıman Demirdöven
Doç. Dr. Hamide Ulupınar
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu
Doç. Dr. İskender Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Rami Alkhalaf Alabdulla
Dr. Öğr. Üyesi Sajed Alkhlif Alsalh
Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit
Doç. Dr. Maksut Çetin
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akdoğan
Doç. Dr. İbrahim Kaplan
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Doç. Dr. Murat Kayacan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam hukukunun klasik kaynaklarını tanır.
  • 2 İslam hukukunun kaynaklarını kategorize eder.
  • 3 İslam hukukunun klasik kaynaklarından yararlanma metodlarını tanır.
  • 4 İslam hukukunun klasik kaynaklarını inceleyerek rapor hazırlar.
  • 5 İslam hukukunun klasik kaynaklarının içeriğini özetler ve çalışmasını şekillendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti I
2.Hafta *Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti II
3.Hafta *Kaynakların derlenmesi I
4.Hafta *Kaynakların derlenmesi II
5.Hafta *Yazım aşamasına uygun olan bilgilerin fişlenmesi I
6.Hafta *Yazım aşamasına uygun olan bilgilerin fişlenmesi II
7.Hafta *Yazım aşamasına uygun olan bilgilerin fişlenmesi III
8.Hafta *Yazım aşamasına başlanması
9.Hafta *Yazım aşamasının sürdürülmesi I
10.Hafta *Yazım aşamasının sürdürülmesi II
11.Hafta *Yazım aşamasının sürdürülmesi III
12.Hafta *Danışmanla görüşme ve değerlendirme
13.Hafta *Danışmanla görüşme ve değerlendirme
14.Hafta *Çalışmanın rapor haline getirilmesi ve sunumu

  • 1 Seminer : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Seminer 1 20,00 20,00
Rapor 1 20,00 20,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00