Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.132 AHKAM AYETLERİNİN FIKHİ ANALİZİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam Hukukunun ana kaynağı Kur´an-ı Kerim´in ayetleridir. Bu nedenle fıkhî hükümlerin dayandığı ayetlerin bilinmesi ancak ayetlerin dil ve anlam yönünden analizi ile mümkündür. Öğrencilere bu anlayışı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Ahkâm Ayetleri ile ilgili kaynakları tanıyarak İbadet ve sosyal hayatla ilgili Allahın mesajındaki hükümleri anlamak ve kavramak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Sabunî, Tefsiru Âyati´l-Ahkâm, Mektebetü´l-Gazali, Dimeşk, 1980. 2.Taberî, Camiul-Beyan 3. Cessas, Ahkâmul-Kuran 4. İbn Arabî, Ahkâmul-Kuran 5. Kurtubî, Ahkamul-Kuran 6. Razî, Mefatihul-Ğayb 7. Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, proje tabanlı öğrenme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hazreti Peygamber devrini ayetlerin indirilişi açısından tasvir eder
  • 2 Ahkâmla ayetleriyle ilgili temel kaynakları tanır
  • 3 Ayetlerin analizlerini yaparak fıkıhçıların bakış açılarını açıklar
  • 4 Ayetlerde hedeflenen gayeleri yorumlar
  • 5 Seçilen Ayetlerde sosyal olaylara yönelik bakışı analiz eder.
  • 6 Seçilen ayetlerin insani ilişkilerle ilgili öngörüsünü yorumlar
  • 7 Hukukçuların ayetlerden çıkarımlarını mukayese eder

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zina suçunu düzenleyen ayetler
2.Hafta *Zina iftirası suçuna dair ayetler
3.Hafta *Karı-Koca arasında zina iddiasına dair hükümler
4.Hafta *Kadınlara iftira suçuyla ilgili ayetler
5.Hafta *Mesken dokunulmazlığı ile ilgili ayetler
6.Hafta *Tesettür konusu ile ilgili ayetler
7.Hafta *Evliliğe teşvikle ilgili ayetler
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Çocuklara dair hükümler
10.Hafta *Yakınları ziyaretle ilgili hükümler
11.Hafta *Anne-Babayla ilişkiler ile ilgili ayetler
12.Hafta *Evlat edinme ile ilgili ayetler
13.Hafta *Miras ile ilgili ayetler
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00