Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.112 ANADOLUDA TASAVVUF ÖNDERLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Tasavvuf Tarihi öncülerini bilmek ve bütün yönleriyle incelemek bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği : Anadolu’da meşhur olmuş sûfîler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Ramazan Muslu, Anadolu’da Tasavvuf Yolları, Ensar Yayıncılık İstanbul-2007. 2- Mustafa Aşkar, Niyazi-i Mısrî, İnsan Yayınları, İstanbul-2005. 3- Nurettin Topçu, İslam ve İnsan- Mevlânâ ve Tasavvuf, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005. 4- H. Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmut Hüdâyî, İstanbul-2011. 5- Kadir Özköse, Anadolu’da Tasavvuf Önderleri, Ensar Yayıncılık, İstanbul 2008
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Anadolu’da Tasavvufun ortaya çıkışı.
  • 2 Anadolu’da Tasavvuf Yolları.
  • 3 Anadolu’da yetişen sufiler
  • 4 Tasavvuf düşünceleri,
  • 5 Anadolu’da tasavvuf kültürü ve Topluma etkisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Anadolu’da ortaya çıkan tarikatlar
3.Hafta *Anadolu’da ortaya çıkan tarikatların temsilcilerine genel bakış
4.Hafta *Mevlânâ
5.Hafta *Yunus Emre
6.Hafta *Hacı Bektaş Veli
7.Hafta *Hacı Bayram Veli
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Akşemseddin
10.Hafta *Eşrefzâde Rûmî
11.Hafta *Niyâzi-i Mısrî
12.Hafta *Aziz Mahmud Hüdâyî
13.Hafta *Şeyh Galip
14.Hafta *Muhammed Nuru’l-Arabî

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 2,00 32,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 15 2,00 30,00
Araştırma Sunumu 2 2,00 4,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00