Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.129 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUKÇULARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş İslam hukukçularını ve eserlerini tanıtma
Dersin İçeriği : Çağdaş İslam Hukukçuları ve Eserleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 6. sayı Son Dönem İslam Hukuku Özel Sayısı Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri Hacvi, el-Fıkhü's- Sami Zirikli, el-A'lam Kehhale, Mu'cemü'l- Müellifin
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, soru cevap, sunuş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Çağdaş İslam hukukçularını tanır
  • 2 Çağdaş İslam hukukçularının eserlerini bilir
  • 3 Çağdaş İslam hukukçularının İslama katkısını bilir
  • 4 Çağdaş islam hukukçularının önceki hukukçularla bağlantısını kurar.
  • 5 Çağdaş islam hukukçularının alana katkılarını değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çağımızda İslam Hukuku Çalışmaları
*-
*-
2.Hafta *Çağımız İslam Hukukçularından Ali Haydar Efendi ve eserleri
3.Hafta *Muhammed Hudari Bey ve eserleri
4.Hafta *Ahmet Cevdet Paşa ve eserleri
5.Hafta *Ahmed Hamdi Akseki ve eserleri
6.Hafta *Muhammed Zahid el-Kevsani ve eserleri
7.Hafta *Abdülkaderi Cüdeh ve eserleri
8.Hafta *Vize Sınavı
9.Hafta *Mahmud Şeltüt ve eserleri
10.Hafta *Ömer Nasuhi Bilmen ve eserleri
11.Hafta *Abudurrezzak es-Semhusi ve eserleri
12.Hafta *Muhammed Tahir bin Aşur ve eserleri
13.Hafta *Muhammed Ebu Zehra ve eserleri
14.Hafta *Ali el-Hafif ve eserleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00