Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.117 ERKEN DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE GELENEK TARTIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı Osmanlı Mimarisinin oluşum sürecine ve bu sürecin gelenekten nasıl etkilendiğine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği : Osmanlı Beyliği mimari dilinin oluşumunu sağlayan tarihsel süreçte dönemin mimarisini biçimlendiren bani ve sanatçıların kendilerinden önceki kültürleri nasıl yorumladıkları önemlidir. Bu yorumlamaların ya da ilişkilerin saptanabileceği en önemli veriler ise kuşkusuz mimari uygulamalardır. Bu nedenle ders, erken dönem Osmanlı mimarisindeki Anadolu Selçuklu geleneğini sorgulamaya yönelik olacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Özbek, Yıldıray (1999). Erken Osmanlı Mimarisinde Taş Süsleme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. *Mehmed Neşri (1987). Kitab-ı Cihan-nüma, I-II. (Haz. F.R. Unat ve M.A. Köymen), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. *Aşıkpaşazade (1992). Osmanlı Tarihi, (Haz. N. Atsız), Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, İstanbul. *Hoca Sadettin Efendi (1999). Tacü’t Tevarih (Çev. İ. Parmaksızoğlu), I-V, Kültür Bakanlığı Yayınları, Eskişehir. *Tüfekçioğlu, Abdülhamit (2001). Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Başbakanlık Basımevi, Ankara. *Köprülü, Fuat (2004). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Akçağ Yayınları, Ankara. *Lowry, Heath W. (2009). Erken Dönem Osmanlı Devletinin Yapısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. *Gündüz Küskü, Sema (2014). Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin tarihsel sürecini algılayabilme
  • 3 Mimari üzerinden sürekliliği sorgulayabilme
  • 4 Bölgesel ve dönemsel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Mimari üzerinden etkileşimleri değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dönem kaynaklarında Selçuklu-Osmanlı Bağlantısı
2.Hafta *Tarih ve Sanat Tarihi Kaynaklarında Selçuklu-Osmanlı Bağlantısı
3.Hafta *Baniler ve Sosyal Konumları
4.Hafta *Kitabe ve Vakfiyelerdeki Sıfatları
5.Hafta *Mimari Anıtlara Yansıyan İmgeleri
6.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Tek mekânlı yapılar
7.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Tek mekânlı yapılar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Çok destekli yapılar
10.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Çok destekli yapılar
11.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Merkezi mekânlı yapılar
12.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Merkezi mekânlı yapılar
13.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Cephe düzenlemeleri
14.Hafta *Mimari Biçimlenmede Selçuklu Geleneği: Cephe düzenlemeleri

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00