Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.116 TÜRKLER VE İPEK YOLU 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İpek Yolu’nun uygarlıklar üzerindeki etkisini belirleyebilmek
Dersin İçeriği : İpek Yolu, istem dışı olarak gelişmiş ancak MÖ. 2.yy.da potansiyeli anlaşılınca Devletler tarafından desteklenen Dünyanın en eski değil ama en etkin ticaret yoludur. Bu sayede sadece doğu ve batıyı temsil eden ülkeler değil (Çin – Roma), kuzey ve güney ülkeleri de (Türk, Hint) birbirleri ile ticari ilişkiler kurma fırsatı elde etmişlerdir. Bu ticaretin yoğunluğuna ancak 20.yy.ın son on yılında yeniden ulaşılmıştır. Ders, yol boyunca el değiştiren ticaret emtialarını yorumlamak, etkileşimler sonucu ortaya çıkan mimari, küçük el sanatları gibi malzemeyi tanımak üzerine kurgulanmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Michael Willis (Ed.), Migration, Trade and Peoples, London 2005 David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Oxford 2001 Vladimir Minorsky, The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages, London 1978 Gregoire Frumkin, Archaeology in Soviet Central Asia, Leiden/Köln 1970 G. Azarpay, Sogdian Painting, California 1981 Neville Agnew (Ed.) Conservation of Ancient Sites on the Silk Road, USA 1997 E.E. Kuzmina, The Prehistory of the Silk Road, Pennsylvania 2008 B. A. Litvinsky (Ed.), History of Civilizations of Central Asia The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750, Paris 1996.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Ticaretin cazibesi karşısında imparatorlukların politikalarını anlayabilmek
  • 3 Göçerlerin ticaret girdileri ile zenginleşme çabaları
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ticaretin toplumlar üzerindeki etkisi ve ilk ticari veriler
2.Hafta *Mısır – Mezopotamya / Anadolu – Mezopotamya arasındaki ticari ilişkiler
3.Hafta *Mısır – Mezopotamya / Anadolu – Mezopotamya arasındaki ticari ilişkiler
4.Hafta *Çin - İç Asya arasındaki ticari ilişkiler
5.Hafta *İpek ve ipek üretimi
6.Hafta *Han mezarlarında bulunan ipekli malzemeler
7.Hafta *İpek Yolu’nun kara bölümünün oluşması
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Perslerin (Orta Asya’nın) ipek ithalatı
10.Hafta *Roma’nın talepleri
11.Hafta *İpek savaşları
12.Hafta *Gök Türk – Soğd / Sasani ilişkileri. Bizans’ın talebi
13.Hafta *İpek Yolunda taşınan ticari malzemeler
14.Hafta *İpek Yolunda taşınan ticari malzemeler
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00