Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.112 ANADOLU’DA TÜRK MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu’daki Türk dönemi mimarisinin algılanması ve sorgulanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu’daki Türk mimarisi (Anadolu Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı) tanıtılacak ve dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarındaki gelişime paralel olarak ortaya çıkan mimarideki üslup farklılıkları irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Kuban, Doğan (2002). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. *Ali Uzay Peker ve Kenan Bilici, (2006).Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimarlık ve Sanat, 1-2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. *Kuban, Doğan (1965). Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul. *Ögel, Semra (1969). Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara. *Turan, Osman (1965). Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. *İnalcık, H.-G.Renda(2003), Osmanlı Uygarlığı,I-II, Ankara. *Aslanapa, Oktay (1986). Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul. *Ayverdi, E.H., (1989), Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, C.I, 2. Baskı, İstanbul. *Ayverdi, E.H., (1989), Osmanlı Mimarisinde Çelebi Mehmet ve II. Murad Devri, C.II, 2. Baskı, İstanbul. *Aslanapa, Oktay (1988). Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 3 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Dönemin tarihsel sürecini algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi’nin tarihsel alt yapısı
2.Hafta *Baniler, sanatçılar, sanat ortamı ve mimari çevrenin oluşumu
3.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Artuklular dönemi: Şehir olarak Diyarbakır (kentsel doku) ve önemli yapıları. Şehir olarak Mardin (kentsel doku) ve önemli yapıları.
4.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Saltuklular dönemi, şehir olarak Erzurum (kentsel doku) ve önemli yapıları. Danişmentoğulları Dönemi: Şehir olarak Tokat (kentsel doku) ve önemli yapıları.
5.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Mengücek Mimarisi ve Divriği Ulu Camii
6.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi ve başkent Konya (kentsel doku).
7.Hafta *Anadolu Selçuklu mimarisi ve önemli yapıları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Anadolu Selçuklu mimarisi ve önemli yapıları
10.Hafta *14-15.yy Beylikler Döneminin siyasi ve coğrafi yapısı
11.Hafta *14-15.yy Beylikler dönemi mimarisinin genel özellikleri ve önemli yapıları
12.Hafta *Osmanlı Beyliği mimari özellikleri ve başkent üslubu
13.Hafta *Fatih Sultan Mehmed ve Topkapı Sarayı
14.Hafta *Mimar Sinan ve yapıları

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00