Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.111 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; kazı, araştırma ve restorasyon gibi faaliyetleri kapsayan arkeolojik alanların yönetimi ve bu yönetimin önemli bir ayağını oluşturan kazı çalışmalarının teknik, yöntem vb yönlerden değerlendirilmesi aktarılacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarının koordinasyonu ve kanun, yönetmelik, yönergeler gibi kültür varlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi ile taşınır kültür varlıklarının belgelenmesinden, depolanmasına, korunmasına ve değerlendirilmesine kadar olan aşamalar konu edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sevin, V., Arkeolojik Kazı Sistemi, İstanbul 1995. 1. Aleksander, J., The Directing of Archaelogical Excavations, Londra 1970. 2. Barker, P., Techiniques of Archaeological Excavations, Londra 1977. 3. Donovan, D.T., Stratigraphy: An Introduction to Principles, Londra 1966.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : --

  • 1 Mesleki açıdan alan çalışmalarında beceri kazanma,
  • 2 Alan çalışmalarını yönetme becerisi geliştirme
  • 3 Elde edilen verilerin akademik platforma taşınmasını sağlama
  • 4 Karşılaştırma imkanı elde etmek
  • 5 Toplu çalışma becerisi kazama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür Varlıkları üzerine ilgili mevzuat
2.Hafta *Arkeolojik Kazıların tarihçesi ve kazı tekniklerinin gelişimi
3.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Plankare Sistemi
4.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Açık Alan Sistemi
5.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Çapraz Açma Sistemi
6.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Tabaka İçermeyen Klasik Yerleşme ve Yapıların Kazıları
7.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Höyük Tipi Tabakalı Yerlerin Kazıları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Mezarlık ve Mezar Kazıları
10.Hafta *Belgeleme: Yazılı kayıt altına alma
11.Hafta *Belgeleme: Çizili kayıt altına alma
12.Hafta *Belgeleme: Dijital kayıtlar
13.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu
14.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 10 6,00 60,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 10 6,00 60,00
Toplam : 204,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 8,00