Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.108 ARKEOLOJİK VERİ OLARAK SEYYAHLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Eski ve Orta boyunca seyyahların tuttukları notların içeriğini kavramak
Dersin İçeriği : Eski Çağ’da batıda başlayan tarih yazıcılığı, Orta Çağ’a gelindiğinde yeniden Doğu’ya kaymış gibi gözükmektedir. Batı (başta Bizans) bu geleneği devam ettirirken, İslam imparatorluğu içindeki sorgulayıcı ve sistematik tarihçiler vakanüvislere dönüşmüştür. Ders kapsamında, bu seyyahlardan batılı Marco Polo, İslam döneminden İbn-Batuta ve İbn-Fadlan gibi temsilcilerinin tuttukları notlardan yola çıkarak dönem, kültür ve sanat hakkında çıkarımlar elde edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998 Ömer Güngören, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, İstanbul 1985 İbn. Fazlan, Seyahatname, (Çev. Ramazan Şeşen), İstanbul 1995 Thomas Watters, On Yuan Chwang’s Travels in India 629-645 AD., London 1904
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Seyyahların notlarını tutarlarken ki bakış açılarını anlayarak sağlıklı bir analiz yapabilme yetisi kazanabilmek
  • 3 Göçerlerin çağdaşı yerleşikler açısından yaşam şekillerini anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Gezginlerin tuttukları notların tarihçilik ve arkeolojik olarak değerlendirilmesi
2.Hafta *Grek gezginlerin notları (Herodotos)
3.Hafta *Grek gezginlerin notları (Strabon)
4.Hafta *Grek gezginlerin notları (Herodotos)
5.Hafta *Avrupalı gezginlerin notları (Plano Carpini)
6.Hafta *Avrupalı gezginlerin notları (Rubrouck)
7.Hafta *Avrupalı gezginlerin notları (Marco Polo)
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Arap / Fars gezginlerin notları (İbn-i Batuta)
10.Hafta *Arap / Fars gezginlerin notları (İbn Hurdazbih)
11.Hafta *Arap / Fars gezginlerin notları (Narşahi)
12.Hafta *Arap / Fars gezginlerin notları (Taberi)
13.Hafta *Arap / Fars gezginlerin notları (İbn-i Batuta)
14.Hafta *Çin gezginlerin notları (Yuan Chwang)
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00