Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.122 ANADOLU’DA ORTAÇAĞ KENT KURGUSU 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu’daki kentleri kültürel alt yapılarıyla birlikte ele almaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, tarihi geçmişi ile öne çıkmış Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kentleri; coğrafi konumları, fiziki dokuları ve yapılaşma örnekleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Nicholas, David (1997). Growth of the Medieval City, From The Late Antiquity to The Early Fourteenth Century, Longman, New York. *Lowry, Heath W. (2003). Ottoman Bursa in Travel Accounts, Indiana University Ottoman and Modern Turkish Studies Publications. *Çelik, Zeynep (1993). The Remaking of İstanbul, Potrait of Ottoman City in the Nineteenth Century, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London. *Çelik, Zeynep (1988). 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul *Aktaş Yasa, Azize (2006). “Konya”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2, (Ed. A. U. Peker, K. Bilici) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 245-261. *Tanyeli, Uğur (1987). Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15.yy), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. *Dumot, Paul; G.F. Georgeon (1996). Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul *Faroqhi, Suraiya (2011). Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (Neyyir Berktay) Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul *Eravşar, Osman (2006). “Kayseri”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2, (Ed. A. U. Peker, K. Bilici) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara s. 239-244. *Pirenne, Henri (1982). Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması (Çev. Şadan Karadeniz), Ankara. *Urak, Gediz (1994). Amasya’da Türk Devri Şehir Dokusu, Yapıların Analiz ve Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. *Özcan, Koray (2006). “Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme (1)”, METU JFA (23:2) 2, s. 21-61. *Özcan, Koray (2006). “Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Kent Model(ler)i” Bilig, Sayı 38, s.161-184.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Kent oluşum süreçlerini değerlendirebilme
  • 3 Dönem kentlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 4 Bölgesel ve dönemsel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Türk-İslam dönemi kent özelliklerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu, kültürler ve kentler
2.Hafta *Bizans Başkenti İstanbul
3.Hafta *Bizans Başkenti İstanbul
4.Hafta *Anadolu Selçuklu Başkenti Konya
5.Hafta *Anadolu Selçuklu Başkenti Konya
6.Hafta *Osmanlı Başkenti Bursa
7.Hafta *Osmanlı Başkenti Bursa
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İznik
10.Hafta *Manisa
11.Hafta *Amasya
12.Hafta *Kayseri
13.Hafta *Edirne
14.Hafta *Sivas

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00