Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.106 ANADOLU’DA TOPLUMSAL HAYAT VE KENT KURGUSU 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kent kavramı ve kentin fiziksel özelliklerini açıklayarak, Anadolu’daki kentleri kültürel alt yapılarıyla birlikte ele almaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, ilk yerleşimler tarihsel ve arkeolojik veriler eşliğinde incelenerek kent oluşumundaki etken faktörler sorgulanacaktır. Bir kentte olması gereken özellikler tartışılacak ve örnek olarak seçilen Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kentleri tarihsel süreçleri, fiziki dokuları, anıtları ve kurucuları ile birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda toplumsal hayat-kent ilişkisi kurgulanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Pirenne, Henri (1982). Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması (Çev. Şadan Karadeniz), Ankara. *Tanyeli, Uğur (1987). Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15.yy), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. *Serjeant R. B. (1992). İslam Şehri, Ağaç Yayıncılık, İstanbul. *Can, Yılmaz (1995). İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı (H.I-III/M. VII-IX Yüzyıl), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara. *Nıcholas, David (1997). Growth of the Medieval City, From The Late Antiquity to The Early Fourteenth Century, Longman, New York *Aslanoğlu, A. Rana (2000). Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitapevi, Bursa. *Weber, Max (2000). Şehir, Modern Kentin Oluşumu, (Ed. D. Martindale-G. Neuwirth), (Çev. Musa Ceylan), Bakış, İstanbul. *Huot, Jean-Louis; Paul Thalmann; Dominique Valbelle (2000). Kentlerin Doğuşu (Çev. Ali Bektaş Girgin), İmge Kitapevi, Ankara. *Lowry, Heath W. (2003). Ottoman Bursa in Travel Accounts, İndiana University Ottoman and Modern Turkish Studies Publications *Faroqhi, Süreyya (1994). Osmanlılarda Kentler ve Kentliler, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. *Faroqhi, Süreyya (1997). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, (çev. Elif Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. *Cahen, Claude (2000). Osmanlılardan Önce Anadolu, (çev. Erol Üyepazarcı), Türk Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Kent kavramını algılayabilme
  • 3 Kent oluşum süreçlerini değerlendirebilme
  • 4 Türk-İslam dönemi kent özelliklerini kavrayabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kentlerin doğuşu ve kent kavramı
2.Hafta *Kentlerin doğuşu ve ilk kentler
3.Hafta *Kentlerin doğuşu ve ilk kentler
4.Hafta *Kentlerin doğuşu ve ilk kentler
5.Hafta *İdeal kent modelleri
6.Hafta *Kent -Toplumsal hayat ilişkisi
7.Hafta *İslam Kentleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Anadolu Selçuklu Başkenti Konya
10.Hafta *Osmanlı Başkenti Bursa
11.Hafta *Şehzadeler şehri Amasya
12.Hafta *Şehzadeler şehri Manisa
13.Hafta *Osmanlı başkenti Edirne
14.Hafta *Bizans-Osmanlı başkenti İstanbul

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00