Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.118 TÜRK MİMARİ SÜSLEME GELENEĞİNDE ORTA ASYA ANADOLU İLİŞKİLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; başta Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu’daki Türk Sanat Eserlerinde görülen süslemelerin gelişimi; teknik, malzeme, desen, kompozisyon ve renk bakımından tanıtılacak, kültürel etkileşimlerin yansımaları tespit edilecektir. Bu kapsamda ayrıca, gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrasında yine İç ve Orta Asya’da kurulan Hun, Gök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinin bulundukları bölgelerdeki eserlerde görülen süslemelere de değinilecektir.
Dersin İçeriği : Bu dönemde; süslemenin kaynakları, mimari ve küçük el sanatlarının süslemesinde kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen süsleme unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Altun, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. Yetkin, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986. Yetkin, Şerare, “Anadolu Selçuklularınım Mimari Süslemelerinde Büyük Selçuklulardan Gelen Bazı Etkiler”, Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, İstanbul 1968, 36-48. Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1988. Sözen, Metin, The Evulation of Turkish Art and Architecture, İstanbul 1987. Efendi, Rasim, Azerbaycan Dekorativ - Tatbiki Sanetleri (Orta Asırlar), Bakı 1976. Efendi, Rasim- EFENDİ, Tuğrul, Azerbaycan Bezek Saneti, Bakı 2002. Pugaçenkova, G.A, İskusstvo Türkmenistana, Moskva 1967
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk Mimari Süsleme Sanatının kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemim mimari süsleme örneklerini tanıya bilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk mimari süsleme sanatında kullanılan malzeme ve temel süsleme elamanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk mimari süsleme sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk mimari süsleme sanatı örneklerini malzeme, çeşit ve motif bakımından günümüze olan yansımalarını örneklendirebilmek ve analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygur ve Göktürk dönemleri
2.Hafta *İslamiyet’in kabulü ve sonrasına giriş
3.Hafta *Gazneli mimari süslemesi
4.Hafta *Karahanlı mimari süslemesi
5.Hafta *Büyük Selçuklu mimari süslemesi
6.Hafta *Anadolu Selçuklu mimari süslemesi
7.Hafta *Beylikler Dönemi mimari süslemesi
8.Hafta *Ara Sınav Vize
9.Hafta *Osmanlı dönemi mimari süslemesi
10.Hafta *Anadolu dışında Türk mimari süslemesi
11.Hafta *Azerbaycan’daki Türk eserlerinde süsleme
12.Hafta *Araştırma Sonucu Sunumları
13.Hafta *Türkmenistan ve Özbekistan’daki Türk mimari eserlerinde süsleme
14.Hafta *Kazakistan ve Kırgızistan’daki Türk mimari eserlerinde süsleme
15.Hafta *Yıl Sonu Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Vize 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00