Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.104 TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNDE ALAN UYGULAMALARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; kazı, araştırma ve restorasyon gibi faaliyetleri kapsayan arkeolojik alanların yönetimi ve bu yönetimin önemli bir ayağını oluşturan kazı çalışmalarının teknik, yöntem vb yönlerden değerlendirilmesi aktarılacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarının koordinasyonu ve kanun, yönetmelik, yönergeler gibi mevzuat hükümleri ele alınacak, alan çalışmalarında taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi ile taşınır kültür varlıklarının belgelenmesinden, depolanmasına, korunmasına ve değerlendirilmesine kadar olan aşamalar konu edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sevin, V., Arkeolojik Kazı Sistemi, İstanbul 1995. 1. Aleksander, J., The Directing of Archaelogical Excavations, Londra 1970. 2. Barker, P., Techiniques of Archaeological Excavations, Londra 1977. 3. Donovan, D.T., Stratigraphy: An Introduction to Principles, Londra 1966.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : -

  • 1 Mesleki açıdan alan çalışmalarında beceri kazanma,
  • 2 Alan çalışmalarını yönetme becerisi geliştirme,
  • 3 Elde edilen verilerin akademik platforma taşınmasını sağlama
  • 4 Elde edilen verileri paylaşmayı öğrenme
  • 5 Pratik ve analitik düşünme becerisi geliştirme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
2.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
3.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
4.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
5.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
6.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
7.Hafta *Arkeolojik kazı çalışmasında temel yaklaşım ve uygulamalar.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
10.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
11.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
12.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
13.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
14.Hafta *Arazi çalışmalarında temel yaklaşım ve tanımlama becerisi geliştirme.
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Ev Ödevi 1 29,00 29,00
Alan Çalışması 2 23,00 46,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00