Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.119 TÜRK-İSLAM COĞRAFYASINDA KENT KURGUSU 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk-İslam Dönemi kentlerini fiziki dokusu, anıtları ve tarihsel süreçlerini dikkate alarak incelemektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, ilk yerleşimler tarihsel ve arkeolojik veriler eşliğinde incelenecek ve kent oluşumundaki etken faktörler sorgulanacaktır. Türk İslam coğrafyasında yer alan önemli kentlerin kurgusal özellikleri tartışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Huot, Jean-Louis; Paul Thalmann; Dominique Valbelle (2000). Kentlerin Doğuşu (Çev. Ali Bektaş Girgin), İmge Kitapevi, Ankara. Yardımcı Kaynaklar *Aslanoğlu, A. Rana (2000). Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitapevi, Bursa. Serjeant R. B. (1992). İslam Şehri, Ağaç Yayıncılık, İstanbul. *Weber, Max (2000). Şehir, Modern Kentin Oluşumu, (Ed. D. Martindale-G. Neuwirth), (Çev. Musa Ceylan), Bakış, İstanbul. *Tanyeli, Uğur (1987). Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15.yy), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. *Can, Yılmaz (1995). İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara. *Wycherley, R.E. (2011). Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Kent kavramını algılayabilme
  • 3 Kent oluşum süreçlerini değerlendirebilme
  • 4 Türk-İslam dönemi kent özelliklerini kavrayabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kentlerin doğuşu ve kent kavramı
2.Hafta *Kentlerin doğuşu ve ilk kentler
3.Hafta *Kentlerin doğuşu ve ilk kentler
4.Hafta *İdeal kent modelleri
5.Hafta *İslam öncesi Türk kentleri
6.Hafta *İslam öncesi Türk kentleri
7.Hafta *İslam kentleri: Bağdat
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İslam kentleri: Şam
10.Hafta *İslam kentleri: Kahire
11.Hafta *İslam kentleri: Kudüs
12.Hafta *İslam kentleri: Mekke ve Medine
13.Hafta *İslam kentleri: Halep
14.Hafta *İslam kentleri: Kurtuba

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00