Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FE6.109 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dünya ve Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarını tespit etmek ve derinlemesine incelemektir.
Dersin İçeriği : Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiyenin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Yeldan, Erinç (2005). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, 11.b., İstanbul: İletişim Yayınları. 2. Akalın, Güneri (2002). Türkiye'de Ekonomi-Politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine Geçiş, Ankara:Akçağ Yayınları. 3. Çolak, Ömer Faruk (2002). Kriz ve IMF Politikaları, Ankara:Alkım Yayınevi. 4. Akdiş, Muhammet (2000). Global Finansal Sistem, Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul:Beta Yayınları. 5. Türkiye'nin Güncel Sorunlarına İlişkin Makale ve Çalışmalar. 6. Ay, Ahmet (2007). Türkiye Ekonomisi Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çizgi Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz

  • 1 Öğrenciler, güncel mali sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve bunları tartışabilecektir.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kürselleşme Süreci ve Küreselleşmenin Sosyo-ekonomik etkisi
2.Hafta *Günümüz Dünyasının Makro ve Mikro düzeyde problemleri
3.Hafta *Türk Ekonomisi sorunlarının analiz edilmesi
4.Hafta *Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi ve Sorunları
5.Hafta *Türkiye Ekonomisinin Kalkınma Problemleri
6.Hafta *Bölgesel Dengesizlikler
7.Hafta *Dış Ekonomik İlişki Problemi
8.Hafta *Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Yeri
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Türkiye ekonomisinde artan sorunlar ve AB entegrasyon sürecinde gümrük birliği
11.Hafta *Bölgesel Ekonomik Bütünleşme ve Etkileri
12.Hafta *Finansal Liberalizasyon, Türkiye Ekonomisinde Sonuçları ve Kalkınma Süreci
13.Hafta *Yeni Ekonomik Düzene Uyum
14.Hafta *Ekonomik Krizler ve Türkiye
15.Hafta *Tekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Araştırma Sunumu 1 40,00 40,00
Seminer 1 20,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 12 2,00 24,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00