Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.103 TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNDE ALAN UYGULAMALARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; kazı, araştırma ve restorasyon gibi faaliyetleri kapsayan arkeolojik alanların yönetimi ve bu yönetimin önemli bir ayağını oluşturan kazı çalışmalarının teknik, yöntem vb yönlerden değerlendirilmesi aktarılacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarının koordinasyonu ve kanun, yönetmelik, yönergeler gibi mevzuat hükümleri ele alınacak, alan çalışmalarında taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi ile taşınır kültür varlıklarının belgelenmesinden, depolanmasına, korunmasına ve değerlendirilmesine kadar olan aşamalar konu edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sevin, V., Arkeolojik Kazı Sistemi, İstanbul 1995. 1. Aleksander, J., The Directing of Archaelogical Excavations, Londra 1970. 2. Barker, P., Techiniques of Archaeological Excavations, Londra 1977. 3. Donovan, D.T., Stratigraphy: An Introduction to Principles, Londra 1966.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Doç. Dr. Akın Ersoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : -

  • 1 1- Mesleki açıdan alan çalışmalarında beceri kazanma, 2- Alan çalışmalarını yönetme becerisi geliştirme, 3- Elde edilen verilerin akademik platforma taşınmasını sağlama.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür Varlıkları koruma mevzuatı
2.Hafta *Arkeolojik Kazıların tarihçesi ve kazı tekniklerinin gelişimi
3.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Plan kare Sistemi
4.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Açık Alan Sistemi
5.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Çapraz Açma Sistemi
6.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: tabaka içermeyen klasik yerleşme ve yapıların kazıları
7.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Höyük Tipi Tabakalı Yerlerin Kazıları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Mezarlık ve Mezar Kazıları
*
10.Hafta *Belgeleme: Yazılı kayıt altına alma
11.Hafta *Belgeleme: Çizili kayıt altına alma Documentation: Written recording
12.Hafta *Belgeleme: Dijital kayıtlar
13.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu
14.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Ev Ödevi 1 29,00 29,00
Alan Çalışması 2 23,00 46,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00