Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB8.138 İSLAM CEZA HUKUKU 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam ceza hukuku hakkında öğrenciyi bilgi sahibi kılmak.
Dersin İçeriği : suç, suçun unsurları, suçların tasnifi, Allah hakkı-kul hakkı ayrımının İslam ceza hukukuna yansıması, ispat ve muhakeme hukuku
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Abdulkâdir Udeh, et-Teşrîu'l-Cinâi'l-İslâmî, I-II.
2. Muhammed Ebu Zehra, el-Cerîme ve'l-Ukûbe fi'l-Fıkhı'l-İslâmî.
3. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, I-III.
4. Celal Erbay, İslâm Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat Vasıtaları.
5. Ahmed Fethî Behnesî, et-Ta'zîr fi'l-İslâm.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatım, Tartışma, Öğrenci Ödev Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam ceza hukuku hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 İslam ceza hukukuyla modern ceza hukuku arasındaki mukayeseyi yapabilir
  • 3 İslâm ceza hukukunda suç ve ceza genel teorisi konusunda bilgi sahibi olabilme
  • 4 Beşeri hukukta suç ve cezalar hakkında fikir edinebilme
  • 5 Uzmanlık alanıyla ilgili metinleri anlama, yorumlama ve ifade etme becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ceza hukuk literatürü
2.Hafta *modern hukukta suçun tanımı ve unsurları
3.Hafta *İslam hukukunda suçun tanımı ve unsurları
4.Hafta *Allah hakkı kul hakkı ayrımı
5.Hafta *Ceza Muhakemesi
6.Hafta *İspat hukuku
7.Hafta *Suçların tasnifi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Cezanın tespiti
10.Hafta *Cezada af
11.Hafta *Ceza Kovuşturması
12.Hafta *Suçun mahiyeti
13.Hafta *Haksız Fiil suç ayrımı
14.Hafta *Cezaların tasnifi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 2 20,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00