Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS6.120 TOPLUMSAL ŞİDDET, SUÇ VE SAPMA 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, suç, sapma ve suçluluk hakkındaki temel teorik perspektifleri tanıtmak ve toplumsal şiddet, suç ve sapma ile sosyal kontrol arasındaki ilişkiyi farklı teorik perspektiflere dayanarak, eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
Dersin İçeriği : Bu derste, toplumsal şiddetin kaynakları, sapma davranışları, sapmaya yol açan toplumsal süreçler, sapmanın grup norm ve davranışları açısından analizi, anomi ve yabancılaşma, yabancılaşmanın klasik kuramcıları, çağdaş yabancılaşma teorileri, modern toplumda yabancılaşmanın görünümleri, marjinal toplumsal kesimler, dezavantajlı gruplar, sosyolojik suç teorileri, suç ve şiddet eğilimlerine yol açan toplumsal değişim, farklılaşma ve eşitsizlikler gibi konulara yer verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : E. Cihangir, A. Korkmaz, B. Kocadaş, Toplumsal Sapma, Sapmanın Teorik Temelleri, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2000. Ş. Uluocak, D. Özbay, G. Gökulu, N. Karacık, O. Bilir, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, 2014. Muhammet Ertoy, Yabancılaşma, Kader mi, Tercih mi? Lotus Kitap, Ankara, 2007. Hüseyin Bal, Suç Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, 2009. Kolektif, Cogito, Sayı: 6-7, Şiddet, 8. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Metin Analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Toplumsal şiddet, suç ve sapmaya dair temel kavram ve teorileri tanımlayabilme
  • 2 Sapma ve suça ilişkin başlıca araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
  • 3 Şiddet ve sapmaya yol açan toplumsal süreçleri analiz edebilme
  • 4 Suç, şiddet ve sapmanın normlar ve değerlerle ilişkisini kavrayabilme
  • 5 Bu türden toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Şiddet, sapma ve suçun tanımı ve mahiyeti
2.Hafta *Sosyal kontrol ve sapma davranışı
3.Hafta *Toplumsal şiddetin kaynakları
4.Hafta *Toplumsal değişme bağlamında suç ve sapma
5.Hafta *Yapısal şiddetin unsurları
6.Hafta *Siyasal, dinsel ve söylemsel şiddet
7.Hafta *Toplumsal eşitsizlik açısından sapma
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Toplumsal cinsiyet, suç ve sapma
10.Hafta *Normsuzluk ve anomi
11.Hafta *Yabancılaşmanın sosyo-ekonomik temelleri
12.Hafta *Dinsel ve kültürel yabancılaşma
13.Hafta *Tek boyutlu toplum ve yabancılaşma
14.Hafta *Marjinal toplumsal kesimler, suç ve sapma
15.Hafta *Dezavantajlı gruplar, suç ve sapma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Final Sınavı Hazırlık 7 3,00 21,00
Diğer 1 8,00 8,00
Toplam : 236,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00