Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS6.118 ÇOĞULCU TOPLUM VE SEKÜLERLEŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste, çoğulculuğun ve çoğulcu toplumun toplumsal değişme, modernleşme ve sekülerleşme bağlamında felsefî, tarihsel, dinsel ve sosyo-kültürel dinamiklerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste geleneksel toplumdan çoğulcu topluma geçişi hazırlayan süreçler, çoğulcu toplumun dinamikleri, alternatif ve çoklu modernlikler, dinsel ve kültürel çoğulculuk; sekülerleşmenin aydınlanma düşüncesindeki temelleri; klasik sekülerleşme tezi, temel varsayımları ve temsilcileri, eklektik kuram, temsilcileri ve görüşleri; dindarlığın yeni bireysel ve kamusal görünümleri, yeni dini hareketler gibi konular teorik temeller ve güncel örnekler çerçevesinde ele alınacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Charles Taylor, (2014), Seküler Çağ, (Çev. Dost Körpe),İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Anthony Giddens, (2010, )Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil), Ayrıntı, İstanbul. Mehmet Özay, (2008), Sekülerleşme ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul. John Hick, (2013), İnançların Gökkuşağı Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, (Çev. Mahmut Aydın), Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Metin Çözümleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Çoğulculuğun felsefî, dinsel ve tarihsel temellerini kavrar
  • 2 Çoğulcu toplumu meydana getiren toplumsal süreçleri analiz edebilir
  • 3 Sekülerleşme ile çoğulculuk arasında tarihsel ve sosyolojik ilgi kurabilir
  • 4 Alternatif ve çoklu modernite yaklaşımlarını kavrar
  • 5 Çoğulculuğun ortaya çıkardığı imkânları ve sorunları tartışabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Aydınlanma düşüncesi ve modernite
2.Hafta *Modernliğin tekçi ve çoğul söylem biçimleri
3.Hafta *Evren ve toplum tasavvurunu etkileyen gelişmeler
4.Hafta *Rasyonalite ve insan merkezli düşünce
5.Hafta *Kültürel görecelik
6.Hafta *Dinsel ve kültürel çoğulculuk
7.Hafta *Sekülerleşme teorileri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çoğulcu toplumda din
10.Hafta *Çoklu modernlik ve çok kültürlülük
11.Hafta *Seküler toplumda dindarlık ve çoğulculuk
12.Hafta *Postmodernizm ve seküler çoğulculuk
13.Hafta *Toplumsal mekanda ve bellekte çoğulcu yaşam
14.Hafta *Popüler kültür ve çoğulcu toplumsal deneyimler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Final Sınavı Hazırlık 7 3,00 21,00
Diğer 1 8,00 8,00
Toplam : 250,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00