Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS6.113 MEDYA SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders medya modern kültürü/toplumu anlamadaki önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Ders boyunca, endüstri devrimi ve medya, toplumsal değişme ve iletişim, Frankfurt Okulu ve medya, Marshall McLuhan ve küresel köy, iletişim teorileri, yeni toplumsallık, kamusallık biçimleri ve internet, medya araştırmalarında yöntem ve teknikler, içerik ve söylem analizi uygulamaları konuları işlenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Barrett, Braham (1995), Media, Knowledge and Power, London: Routledge. 2. Scannell, P. (1992), Culture and Power: A Media, Culture and Society Reader, London: Sage. 3. Güvenç, Bozkurt (1996), Kültür ve Demokrasi, Ankara: Gündoğan Yayınları. 4. Işık, Metin (2002), Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Eğitim Kitabevi Yayınları. 5. Larrain, Jorge (1995), İdeoloji ve Kültürel Kimlik, İstanbul: Sarmal Yayınevi. 6. Nalçaoğlu, Halil (2003), “Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve”, Alankuş, Sevda (Der.), Medya ve Toplum, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Medyanın toplumla ilişkisini anlayabilmek
  • 2 Medyaların iletişimdeki önemini kavramak
  • 3 Kitle toplumu ve kültürü ile medya ilişkisini kavramak
  • 4 Sosyolojik bilgiyi iletişim açısından ele alabilme
  • 5 Post endüstriyel toplumun yeni kültür-medya biçimlerini anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Endüstri toplumunun gelişimi ve iletişim I
2.Hafta *Kitle iletişimin gelişimi
3.Hafta *Küreselleşme
4.Hafta *İdeoloji ve kültür
5.Hafta *Frankfurt Okulu ve medya
6.Hafta *Toplumsal ve siyasal hareketliliğe hız kazandıran medyanın kültür ve siyaseti etkileme gücü
7.Hafta *küresel iletişim
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *kültürlerarası iletişim
10.Hafta *çok kültürlülük
11.Hafta *Post-industrial developments
12.Hafta *Yeni kamusallık biçimleri
13.Hafta *Yeni medyalar
14.Hafta *Medyanın yeni görümü olarak internet
15.Hafta *Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 236,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00