Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI6.111 DÜNYA SİYASİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Uluslararası sistemdeki büyük güçlerin yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklamak.
Dersin İçeriği : Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Siyasi Tarih, Fahir Armaoğlu Siyasi Tarih, Oral Sander Siyasi Tarih, Mehmet Bülent Uludağ
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, sınıf tartışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Batı ve Orta Avrupadaki milli devletlerin ve seküler reel politika'nın tarihsel gelişimini analiz eder.
  • 2 Siyasi tarihi diğer tarih türlerinden ayırt edebilmeyi sağlar.
  • 3 Uluslararası ilişkiler tarihinde Avrupalı büyük güçlerin yükselişini ve düşüşünü döngüsel bir biçimde açıklar.
  • 4 Uluslararası İlişkiler tarihindeki askeri ve diplomatik devrimleri tanımlar
  • 5 Tarihi okuma ve analiz edebilme becerisini kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ara dönemde İtalya, Almanya ve Türkiye
2.Hafta *İkinci Dünya Savaşı
3.Hafta *İkinci Dünya Savaşında Türkiye
4.Hafta *BM ve Soğuk Savaş dönemine giriş
5.Hafta *Soğuk Savaş döneminde Avrupa’daki gelişmeler
6.Hafta *SSCB’nin yükselişi
7.Hafta *ABD ve SSCB güç mücadelesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Çin’deki gelişmeler
10.Hafta *Kore savaşı
11.Hafta *Vietnam savaşı
12.Hafta *Afganistan işgali
13.Hafta *SSCB’nin yıkılışı
14.Hafta *Soğuk Savaş sonrası Orta Asya’daki gelişmeler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 230,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00