Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI6.109 ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Uluslararası güvenlik gibi günümüzün en önemli sorunlarından birisi hakkında teorik bilgiler verilmesi ve güncel konular ile konunun her boyutunun öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Uluslararası güvenlik teorilerinin gelişimi, güvenlik algılamasının değişimi, devletlerin uluslararası güvenlik sistemleri içinde faaliyetleri ve küresel tedbirler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Beril DEDEOĞLU, Uluslararası Güvenlik ve Strateji Hasret ÇOMAK, Uluslararası Güvenlik Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Uluslararası Güvenlik çalışmaları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Uluslararası Güvenlik konseptini tüm boyutları ile öğrenmesi
  • 2 Değişen güvenlik algılarını analiz edebilmesi
  • 3 Uluslararası Güvenlik'e ilişkin teorik yaklaşımlara hakim olması
  • 4 Uluslararası Güvenlik yapıları ve devletlerin bunlar içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması
  • 5 Soğuk Savaş öncesi ve sonrası dönemde Uluslararası Güvenlik konusundaki değişimleri açılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Güvenlik tanımlaması ve Uluslararası güvenlik teorileri
2.Hafta *Tarih boyunca toplumların güvenlik algısı gelişimi
3.Hafta *Küresel ölçütte güvenlik yapılanması
4.Hafta *Uluslararası toplumun güvenlik algılamasındaki gelişmeler
5.Hafta *Uluslararası güvenlik sistemlerinin temel ögeleri
6.Hafta *Uluslararası güvenlik konusunda işbirliği ihtiyacı
7.Hafta *Uluslararası güvenlik işbirliği yapılarındaki aksamalar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Soğuk Savaş döneminde uluslararası güvenlik
10.Hafta *Soğuk Savaş sonrasında Uluslararası güvenliği değişime zorlayan dinamikler
11.Hafta *Uluslararası terörizm ve güvenlik
12.Hafta *Uluslararası Güvenlik ve İnsan Hakları
13.Hafta *Güncel gelişmeler ve uluslararası güvenlik
14.Hafta *Güncel gelişmeler ve uluslararası güvenlik
15.Hafta *Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 230,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00