Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI5.116 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Enerji sektörünün son iki asırlık dönemdeki gelişimi ve enerjinin ekonomi-politiği konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : Enerji kavramının teorik gelişimi, enerji türleri, hidrokarbonlar ve dünya ekonomi ve politikasına etkileri, enerji ekonomisinin geleceği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kubilay Baysal, Uluslararası Enerji Sorunları, İstanbul, Ar Yayıncılık, 1981, Daniel Yerkin, Petrol. Şükrü Sina Gürel, Orta Doğu Petrolünün Dünya Politikasına Etkileri, Ankara Ünv. SBF Yayınları, 1979. Veysel Ayhan, Petrol: İmparatorluk Yolu.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derslerde sözlü anlatım, ödev ve seminer çalışmaları ve sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Aktüel enerji gelişmelerini takip etmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Haktan Birsel
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Uluslararası Enerji Sorunlarının Statik ve Dinamik analizi konusunda yeterlik kazanımı
  • 2 Hidrokarbon kaynaklarını dünya genelinde karşılaştırmak
  • 3 Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak
  • 4 Küresel enerji aktarımı ve boru hatları konularını analiz edebilmek
  • 5 Enerji kaynakları üzerindeki güç mücadelelerini incelemek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Enerji problematiğine giriş
2.Hafta *Enerji kavramının fizik ve kimyada teorik ilerleyişi
3.Hafta *Sanayi Devrimi'nin birinci aşaması: Kömür
4.Hafta *Sanayi Devrimi'nin birinci aşaması: Elektrik ve Petrol
5.Hafta *Küresel petrol ekonomisinin ilk çağı: ABD, Meksika Körfezi, Bakü, Romanya
6.Hafta *Küresel petrol ekonomisinin ikinci çağı: Basra Körfezi ve Venezuella
7.Hafta *Sovyetlerin petrol ve doğalgaza güveni
8.Hafta *Hazar Denizi ve Çevresi
9.Hafta *Kuzey Afrika ve Siyah Afrika'daki enerji kaynakları
10.Hafta *İklim değişikliği ve temiz enerji
11.Hafta *Rüzgar, Güneş ve Su
12.Hafta *Nükleer Enerji: Urantum, Toryum ve Plütonyum
13.Hafta *Jeotermal enerji
14.Hafta *Hidrojen ve boraks

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Araştırma Sunumu 1 20,00 20,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00