Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI5.110 AVRUPA MEDENİYETİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste antik çağdan günümüze Avrupa’nın sanat, edebiyat ve felsefe tarihinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Derste antik çağlardan bugüne dek insan ve çevresinin gelişiminde yol gösterici olan medeniyetleri anlamaya dönük çalışmalar yapılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Belma Tokuroğlu ve Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, İmaj Yayıncılık, 2014. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi Yayınları, 2016.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı ve tartışmalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Thomas R. Martin, Eski Yunan: Tarih Öncesinden Hellenistik Çağa, Say Yayınları, 2014. Simon Baker, Eski Roma: Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü, Say Yayınları, 2015. Radi Dikici, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Remzi Kitabevi Yayınları, 2013. Mary Hollingsworth, Dünya Sanat Tarihi, İnkılap Kitabevi Yayınları, 2009.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 - Antik Yunan ve Roma’nın siyasi tarihlerini,
  • 2 - Antik Yunan ve Roma’nın sanat, edebiyat ve felsefe birikimini
  • 3 - Ortaçağ düşüncesini
  • 4 - Rönesans döneminin yazar, filozof ve sanatçılarının temel eserlerini,
  • 5 - Aydınlanma felsefesini şekillendiren filozofların temel eserlerini,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Antik Yunan siyasi tarihi Eski Yunan tarihinin artyöreleri; Hint-Avrupalılardan Mikenlere; Karanlık çağ; Arkaik çağ; Oligarşi, tiranlık ve demokrasi; Pers Savaşları’ndan Atina İmparatorluğu’na; Peleponnesos Savaşı ve Atina’da doğurduğu sonuçlar; Peleponnesos Savaşı’ndan Büyük İskender’e; Helenistik çağ.
2.Hafta *Antik Yunan’da temel eserler. Edebiyat ve Felsefe: İlyada, Odeysseia, Herodot Tarihi, Tukidides- Peleponnesos Savaşı, Sophokles, Euripides, Aiskhylos, Sappho, Sokrates, Platon, Aristo, Plutarkhos. Arkeoloji ve Sanat: Akropolis, Sparta, Delphi, Efes, Afrodisias, Assos, Apollon Tapınağı, Milet.
3.Hafta *Eski Roma’nın siyasi tarihi. Roma’nın kuruluşu; devrim; Sezar; Augustus; Neron; Hıristiyanlık; Yahudi ayaklanması; Hadrian; Konstantin; Justinyen; çöküş.
4.Hafta *Eski Roma’da temel eserler. Edebiyat ve Felsefe: Vergilius- Aeneas, Seneca, Cicero. Arkeoloji ve Sanat: Kolezyum, Trajan Formu, Panteon, Vatikan, Kutsal Melek Kalesi, Efes, Aya Sofya, Aya İrini.
5.Hafta *Orta Çağ (Aziz Augustinus- Tanrı Devleti)
6.Hafta *Rönesans’ın nedenleri ve sonuçları
7.Hafta *vize
8.Hafta *Rönesans Sanat: Raphael, Leonardo da Vinci, Gentile Bellini, Michelangelo, Rembrant, Giotto, Botticelli, Tiziano, Caravaggio. Edebiyat: William Shakespeare, Christopher Marlowe, Cervantes. Felsefe: Erasmus, Montaigne, Kopernikus, Thomas More, Francis Bacon, Machiavelli, Luther.
9.Hafta *Reform’un nedenleri ve sonuçları
10.Hafta *Aydınlanma Çağı. Felsefe: Descartes, Immanuel Kant, Christian Wolff, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire.
11.Hafta *Aydınlanma Çağı. Felsefe: Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, Adam Smith, Denis Diderot.
12.Hafta *19 ve 20. yy Avrupa Felsefesi, Edebiyatı ve Sanatı Felsefe: Hegel, Pierre-Joseph Proudhon, Emile Durkheim, Auguste Comte, John Stuart Mill, Karl Marx, Jean Paul Sartre, Jürgen Habermas. Edebiyat ve sanat: Victor Hugo, Honoré de Balzac, Fyodor Dostoyevsky, Leo Tolstoy, Gustave Flaubert, Ivan Turgenev, George Orwell, Albert Camus, James Joyce, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali.
13.Hafta *Öğrenci Sunumları
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 2 30,00 60,00
Vize 1 30,00 30,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00