Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS6.103 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, modern öncesi dönemde sosyolojinin gelişini hazırlayan gelişmeleri ele almayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Sosyoloji modern dönemde ortaya çıkmış bir disiplin olsa da geçmişi antik Yunan’a kadar geri götürülebilir. Sosyolojiyi sadece adının kullanılmaya başladığı 19. yüzyıl sonu ya da 1912 yılında kurulan ilk sosyoloji kürsüsünden bu yana geçen zaman dilimi bağlamında ele almak onun gelişimine katkı yapan yüzlerce kaynağı görmezden gelmek ya da ihmal etmek anlamına gelir. Bu bağlamda bu derste antik Yunan’dan, ortaçağa ve oradan da aydınlanma çağına kadar geçen dönemde sosyolojiye katkı yapan belirli düşünce okulları ve Sokrates, Aristoteles ve İbn Haldun gibi belirli kişiler ele alınacak ve tartışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Nisbet, R., Bottomore, T., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Kırmızı Yay., İstanbul, 2014. Arslan, A., İbni Haldun, Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2014. Alatlı, A., Batı'ya Yön Veren Metinler I Kökler / Orta Çağlar, Alfa Yay., İstanbul, 2014. George Ritzer, Contemporary Sociological Theory and its Classic Roots: The Basics, Mc-Graw Pub. London, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sosyolojik düşüncenin temel kaynaklarını kavrama
  • 2 Sosyolojinin modernite öncesi kurucu figür ve metinlerini öğrenme
  • 3 Felsefi metin ve fikirlerdeki sosyolojik bağlamı kavrayabilme
  • 4 Düşüncenin üzerinde oluştuğu sosyolojik bağlamı kavrama
  • 5 sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramları
2.Hafta *Antik Yunan’da toplumsal olan hakkında düşünce 1: Sokrates ve Platon
3.Hafta *Antik Yunan’da toplumsal olan hakkında düşünce 2: Aristoteles
4.Hafta *Ortaçağ kilise düşünürleri ve toplum
5.Hafta *Machiavelli ve Prens
6.Hafta *İbn Haldun
7.Hafta *Thomas Hobbes
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *John Locke
10.Hafta *Vico
11.Hafta *Jean Jacques Rousseau
12.Hafta *Fransız Aydınlanması
13.Hafta *Saint Simon
14.Hafta *Değerlendirme
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 2,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 6,00 84,00
Final Sınavı Hazırlık 14 6,00 84,00
Toplam : 253,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00