Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.116 SEKÜLERLEŞME TEORİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin sekülerleşme süreçlerini toplumsal değişim ve modernleşme açısından değerlendirebilmeleri ve sekülerleşme teorilerini felsefi, tarihsel ve sosyolojik dayanak ve öngörüleri bakımından analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, aydınlanma düşüncesinin ve pozitivist paradigmanın sekülerleşme sürecine etkisi; bilim, tarih ve toplum düşüncesine yansımaları; sekülerizm perspektifinden insan doğası, bilgi ve iktidarın kaynağı, mahiyeti ve kullanımına dair önermeler ve karşıt görüşler tartışılacak; modernleşme ve sekülerleşmenin kültürel ve dini arka planı, klasik sekülerleşme tezi ve bu görüşü savunan toplum bilimcilerin temel görüşleri, yeni sekülerleşme paradigması ve bu çerçevede ortaya çıkan eleştiriler ve son olarak eklektik paradigma ve temsilcilerinin görüşleri ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bryan S. Turner, Religion and Modern Society, Citizenship, Secularisation and State, Cambridge Uni. Press, 2011. Mehmet Özay, Sekülerleşme ve Din, İz Yay., İstanbul, 2008. Ali Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002. Grace Davie, “Resacralization”, The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion, Ed. Bryan S. Turner, Blackwell, Oxford, 2010, ss. 160-177.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma ve metin çözümleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun felsefi arka planını kavrayabilme
  • 2 Konunun terminolojisine hakim olma
  • 3 Teorik benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme
  • 4 Yorumlama ve eleştirel değerlendirme becerisi kazanma
  • 5 Bilgilerini gündelik gözlem ve deneyimlerine uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Aydınlanma düşüncesi
2.Hafta *Pozitivist bilim paradigması
3.Hafta *Tanrı ve evren tasavvurunu etkileyen gelişmeler
4.Hafta *İnsan merkezli evren tasavvuru
5.Hafta *Rasyonalizm ve sekülerleşme süreçlerine etkisi
6.Hafta *Pozitivizm ve sosyal bilimlerde yeni yaklaşımların gelişmesi
7.Hafta *Modernite, çoğulcu toplum ve sekülerleşme
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Sosyolojik geleneklerde sekülerleşme teorilerinin kaynakları
10.Hafta *Sekülerizm ile laiklik arasındaki ilişki
11.Hafta *Klasik sekülerleşme paradigması ve temsilcileri
12.Hafta *Yeni sekülerleşme paradigması ve temsilcileri
13.Hafta *Eklektik sekülerleşme yaklaşımları
14.Hafta *Oryantalizm oksidantalizm ve sekülerizm

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Final Sınavı Hazırlık 7 3,00 21,00
Diğer 1 8,00 8,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00