Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.114 SOSYAL TEORİDE YAPISALCILIK VE POSTYAPISALCILIK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, sosyolojinin ve genel olarak sosyal bilimlerin 20. yy'daki gelişimine damga vuran ve dilbilimsel çığır" olarak bilinen devrimsel değişimin temel niteliklerini ve sosyal bilimlerin konusuna yaklaşımını ne denli değiştirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Sosyal bilimler metodolojisinde 1960’lardan sonra ortaya çıkan bir yönelim olan yapısalcılık mimariden, sanata, edebiyattan sosyal antropolojiye kadar birçok alanda etkili olmuştur. Bu bağlamda bu derste öncelikle yapısalcılığın teorik ve epistemolojik kökenleri, gelişiminde katkısı olan önemli simalar, tarih, insan doğası, kültür kavramlarına bakışı ele alınacaktır. Buna ek olarak 1980’lerden sonra popülerleşmeye başlayan ve yapısalcılıkla aynı teorik temellere dayalı olmasına rağmen onun iddialarını eleştiren ve onu aştığı düşünülen bu nedenle de post-yapısalcılık olarak adlandırılan yeni paradigma da gelişimine katkı yapanlar bağlamında ele alınacak ve tartışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sarup, Madan, Post Yapısalcılık ve Post Modernizm, Çev. Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997. Yücel, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları, İstanbul, 2005. Ellis, J., Coward, R., Dil ve Maddecilik, Çev. Veysel Kılıç, İletişim Yay., İstanbul, 2008. Soykan, Ö. N., Felsefe ve Dil, MVT Yayıncılık, İstanbul, 2006. Saussure, F., Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Sosyal teorinin 20. yy'da aldığı yeni metodları kavrama
  • 3 Sosyal teoride sembolik süreçlerin önemini kavrama
  • 4 Sosyal bilimlerde naturalist bakışın sınırlılıklarını kavrama
  • 5 İnsan bilimlerinde entelektin maddi süreçlere üstünlüğünü kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramlar
2.Hafta *Yapı kavramının tanımı, yapısallık ve yapısalcılık kavramları
3.Hafta *Sosyal bilimlerde yapısal tutumlar: Marx, Durkheim
4.Hafta *Yapısalcılığın gelişmesine katkı: Freud, Jung, Mauss
5.Hafta *Yapısalcılığın gelişmesi: Saussure ve Yapısal Dilbilim
6.Hafta *Yapısalcılığın gelişmesine katkı: Piaget
7.Hafta *Lévi-Strauss yapısalcılığı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Althusser yapısalcılığı
10.Hafta *Yapısalcılığın eleştirisi
11.Hafta *Yapısalcılığın eleştirisi
12.Hafta *Post Yapısalcılık
13.Hafta *Postmodernizm: Deleuze, Baudrillard
14.Hafta *Postmodernizm: Foucault, Derrida
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00