Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.108 EDEBİYAT VE MODERNLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste temel amaç edebiyat ve modern toplum/kültür ilişkilerini tartışmaktır
Dersin İçeriği : Ders boyunca modernlik ve modern edebiyatın doğuşu, modern birey ve roman, modern edebiyat akımları ve toplumsal-tarihsel ilişki, Türkiye'de modernlik, modernleşme sorunları ve edebiyat, Türkiye'de postmodern dönem ve postmodern edebiyat, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Oğuz Atay, Alev Alatlı ve Orhan Pamuk romanlarının modernlik sorunları ekseninde çözümlenmesi konuları işlenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Escarpit, Robert, (1968), Edebiyat Sosyolojisi, (Çev: Ali Türkay Yazıcı), İstanbul, Remzi Kitabevi. 2. İnalcık, Halil, (2003), Şâir ve Patron, Ankara, Doğu Batı Yayınevi. 3. Kerrıgan, Michael, (1995), Blöfçünün Rehberi Edebiyat, (Çev: Özden Arıkan), İstanbul, Afa Yayınları. 4. Moran, Berna, (2014), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul. 5. Sartre, Jean-Paul, (2014), Edebiyat Nedir?, (Çev: Bertan Onaran), Can Yay., İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Toplum ve edebiyat alanındaki temel kavramlar ve teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Çağdaş toplumlarda edebiyatın değişen rolünü derinlemesine bir şekilde açıklayarak tanıtır. <br />
  • 3 Edebiyatın, topluma katkılarını kavrar.
  • 4 Edebiyatın toplumdaki toplumsal hafızaya katkısını değerlendirir.<br />
  • 5 Edebiyat eserlerini sosyolojik kuramlar bağlamında analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Edebiyat Kuramları ve Toplum İlişkisi
3.Hafta *Modernite ve Edebiyat
4.Hafta *Kültür ve Edebiyat
5.Hafta *Yapısalcılık ve Dilbilim -I
6.Hafta *Yapısalcılık ve Dilbilim-II
7.Hafta *Edebiyat ve Eleştiri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Edebiyat ve Mekan
10.Hafta *Kentleşme ve Edebiyat
11.Hafta *Postmodernite ve Edebiyat
12.Hafta *Edebi Eserlerin İncelenmesi
13.Hafta *Edebi Eserlerin İncelenmesi
14.Hafta *Edebi Eserlerin İncelenmesi
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 194,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00