Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB5.150 ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin dini ve ahlaki düşüncenin gelişim aşamaları ve özellikleri konusunda verilere dayalı bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Öğrencilerin dini ve ahlaki düşüncenin gelişim aşamaları ve özellikleri konusunda verilere dayalı bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. R. Kaymakcan, & M. Uyanık,(eds) Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, İstanbul: DEM Yayınları, 2007 2. K. E. Hyde, Religion in Childhood and Adolescence, Birmingham: Religious Education Press, 1990. 3. K. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ankara: DİB Yayınları, 1983 4. M. Yıldız, Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi, İzmir, İlahiyat Yayınları, 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç. Dr. Safinaz ASRi
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Çocukta bilişsel ve ahlaki gelişim teorilerini ifade eder
  • 2 Çocukta dini ve ahlaki gelişim aşamaları ve özelliklerini açıklar
  • 3 Çocuktaki ahlaki ve dini düşünce gelişimiyle ilgili verileri kullanmak
  • 4 Ahlaki gelişim teorilerini İslam ahlak anlayışında uygular
  • 5 Çocukta Allah inancı gelişimini örneklendir
  • 6 Ahlaki gelişim teorilerini dinlerin bakış açısına göre değerlendirir
  • 7 Avrupa Ülkelerinde Okul Öncesi ve İlköğretim döneminde Din Eğitimi uygulamalarını bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çocuk ve Gelişimi
2.Hafta *Çocuklukta dini düşünce gelişimi
3.Hafta *Çocuklukta ahlaki gelişim
4.Hafta *Piaget'e gore bilişsel gelişim aşamaları
5.Hafta *Çocuklukta Tanrı kavramı
6.Hafta *Çocuklukta Tanrı kavramı
7.Hafta *Diğer Dini Gelişim Teorileri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kohlberge gore ahlaki gelişimin evreleri
10.Hafta *Goldmana gore çocukta dini düşüncenin gelişimi
11.Hafta *İslamda bazı ahlaki kavramların çocuğa öğretimi
12.Hafta *İslamda bazı ahlaki kavramların çocuğa öğretimi
13.Hafta *Hristiyanlıkta bazı ahlaki kavramların öğretimi
14.Hafta *Avrupa'da Okul öncesi ve İlkokulda din eğitimi
15.Hafta *Genel değerlendirme


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 4 3,00 12,00
Teorik Ders Anlatım 5 2,00 10,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 6,00